خدمات کلینیک مشاوره انتخاب نو

تور تفریحی آموزشی روانشناسی

برگزاری کارگاه و کاروزی روانشناسی به صورت تور و سفرهای یک روزه و دو روزه آموزشی و تفریحی روانشناسی و مشاوره توسط کلینیک روانشناسی و مشاوره انتخاب نو برای علاقه مندان