خدمات کلینیک مشاوره انتخاب نو

روانشناسی و مشاوره نوجوانان

درمان انواع اختلالات کودکان و نوجوانان در مرکز مشاوره و روانشناسی کودک و نوجوان انتخاب نو؛ مانند:
اضطراب 
افسردگی
لکنت زبان 
مشکلات ارتباطی
ارتقا عملکرد یا درمان مشکلات رفتاری و هیجانی

روانشناسی و مشاوره نوجوانان