مدیریت بازاریابی، وب سایت و انفورماتیک

مدیریت بازاریابی، وب سایت و انفورماتیک کلینیک روانشناسی انتخاب نو بر عهده آقای مهندس سجاد تابع جماعت می باشد.
می توانید از طریق آدرس تلگرام زیر با ایشان در تماس باشید:
https://t.me/sajad_tj

مدیریت بازاریابی، وب سایت و انفورماتیک