آقای دکتر محمدرضا تابع جماعت

تخصص: مشاور تخصصی در زمینه مشاوره ازدواج و مشاوره خانواده، مشاور تخصصی در زمینه زوج درمانی و اختلالات زناشویی

دکتر نسرین باقری

تخصص: مشاوره ازدواج و مشاوره خانواده مشاوره فردی با رویکرد واقعیت درمانی

دکتر امیر مسعود رستمی

تخصص: رفتار درمانی عقلانی و هیجانی طلاق و خیانت زناشویی درمان افسردگی اختلالات خلقی و خودکشی درمان اختلالات اضطرابی

دکتر عاطفه نظری

تخصص: کودک و نوجوان

دکتر زهرا اعتمادی

تخصص:درمان اختلالات شخصیت
اختلالات خواب ، خلقی و خودکشی
مشکلات زناشویی
روابط بین فردی

خانم دکتر نرگس باباخانی

معرفی خانم دکتر نرگس باباخانی

دکتر مهناز گنجیان

تخصص:روان شناس _ نوروتراپيست

دکتر آرزو حاج وزیری

تخصص: روان شناس _ نوروتراپيست

آقای احمدرضا اکبری

تخصص: برنامه ریزی تحصیلی و کنکور 

دکتر زهرا معین

تخصص: روان درمانی، مشاوره ازدواج

خانم دکتر مارال طوافی

تخصص : کودک و نوجوان بهبود روابط بین فردی

دکتر ندا رحیمی

تخصص: زوج درمانی و مشاوره ازدواج مشاوره سلامت جنسی خانواده درمانی و خیانت زوجین  

دکتر محمد عسگری

تخصص: مشاوره تحصیلی

دکتر حسن اکبرزاده

تخصص: مشاوره خانواده مشاوره تحصیلی مشاوره پیش از ازدواج  زوج درمانی 

دکتر حامد علی  آقایی

تخصص :رواندرمانی پویشی فردی/ روانکاوی کوتاه مدت

دکتر آرش رستمی

تخصص: روانشناس کودک و نوجوان

دکتر نادیا کردنژاد

تخصص :مشاوره و روان درمانی
مشاوره و روان درمانی

آقای دکتر قاسم شاه مرادی

تخصص:اختلالات شخصیت و اضطرابی و افسردگی اختلالات وسواس کژکاری های جنسی