پاداشهایک…">
آقای دکتر محمدرضا تابع جماعت

تخصص: مشاور تخصصی در زمینه مشاوره ازدواج و مشاوره خانواده، مشاور تخصصی در زمینه زوج درمانی و اختلالات زناشویی

دکتر نسرین باقری

تخصص: مشاوره ازدواج و مشاوره خانواده مشاوره فردی با رویکرد واقعیت درمانی

آقای حمیدرضا حسین شاهی

تخصص : خانواده درمانی ، زوج درمانی ، درمان زناشویی ، آموزش خانواده ، درمان انفرادی

دکتر بیتا باوادی

تخصص: روانشناس و رواندرمانگر بالینی 

معصومه صفری

تخصص: مشاوره خانواده  مداخله طلاق  مداخله خیانت  مشاوره پیش از ازدواج 

دکترطیبه مالمیر

تخصص:
مشاوره تخصصی در زمینه کودک و نوجوان

دکتر مرضیه هاشمی

تخصص:
مشاور تخصصی در زمینه‌ی بالینی
مشاوره تخصصی در زمینه‌ی بالینی کودک و نوجوان
مشاوره تخصصی در زمینه‌ی خانواده درمانی

دکتر گلنوش صفاریه

تخصص:
درمان تخصصی وسواس و افسردگی طرحواره درمانگر درمان اختلالات شخصیت

دکتر اسحق رحيميان بوگر

تخصص: رواندرمانی بیماری های مزمن
مشاوره های رفتاری سلامت و پیشگیرانه
زوج درمانی ، خانواده درمانی 
اجرا،نمره گذاری و تفسیر آزمونها

دکتر منصوره خلیلی

تخصص: مشاوره سلامت جنسی، مسائل و مشکلات جنسی و هویت جنسی ts فردی و بین فردی، رشد شخصی و مشاوره پیش از ازدواج 

دکتر حامد علی  آقایی

تخصص :رواندرمانی پویشی فردی/ روانکاوی کوتاه مدت

دکتر نادیا کردنژاد

تخصص :مشاوره و روان درمانی

دکتر محمد عسگری

تخصص: مشاوره تحصیلی

دکتر مهناز گنجیان

تخصص:روان شناس _ نوروتراپيست

دکتر آرزو حاج وزیری

تخصص: روان شناس _ نوروتراپيست

آقای احمدرضا اکبری

تخصص: برنامه ریزی تحصیلی و کنکور 

دکتر زهرا معین

تخصص: روان درمانی، مشاوره ازدواج

دکتر مارال طوافی

تخصص : کودک و نوجوان بهبود روابط بین فردی

دکتر مهشید کارخانه چی

تخصص: مشاوره فردی ، مشاوره پیشگیری از بیش خوری بی اختیار و درمان روان شناختی چاقی ، مشاوره خانواده ، مشاوره ازدواج

دکتر حسام شاه مرادی

تخصص:اختلالات شخصیت و اضطرابی و افسردگی اختلالات وسواس کژکاری های جنسی