مشاوران

خانم دکتر مارال طوافی

خانم دکتر مارال طوافی

  مشخصات فردی :

نام:مارال

نام خانوادگی:طوافی

          

 نگاهی به سوابق تحصیلی :

دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه ازاد اسلامی
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه ازاد اسلامی 
کارشناسی علوم زیستی دانشگاه الزهرا
 

 زمینه های تخصص :

کودک و نوجوان و بهبود روابط بین فردی
 

 گزیده ای از سوابق اجرایی :

مدرس دوره های فرزند پروری
 
همکاری با خانه های کودک منطقه ۱ تهران
همکاری با مجمتمع اموزشی راه معصومه منطقه۸تهران 
  همکاری با کلینیک روانشناسی دکتر هیربد 
 همکاری با کلینیک روانشناسی  دکتر بشر دوست 
 

  گزیده ای از فعالیتهای علمی و پژوهشی :

عضو انجمن روانشناسی ایران
عضو انجمن روانکاوی تهران 
عضویت در انستیتو روانکاوی تهران 
عضویت در سازمان نظام روانشناسی ایران