مشاوران

دکتر حامد علی  آقایی

دکتر حامد علی آقایی

 

  مشخصات فردی :

نام: حامد
نام خانوادگی: علی آقایی

  نگاهی به سوابق تحصیلی:

ارشد روانشناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۴
دانشجوی دکتری بالینی
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
شماره عضویت: 11762
 

زمینه های تخصص :

رواندرمانی پویشی فردیروانکاوی کوتاه مدت
(درمان اختلالات اضطرابی و خلقی و ... مشکلات شخصیتی و ارتباطی و جنسی بزرگسالان)
 

 گزیده ای از سوابق اجرایی:

   همکاری با شرکت ملی نفت ایران به عنوان مدرس و کارشناس آموزش از سال ۱۳۸۵
   همکاری به عنوان درمانگر و مدرس دوره های تربیت درمانگر و دوره های روانشناختی برای عموم با مراکز مشاوره و رواندرمانی مختلف از جمله:
کلنیک دانش، کلنیک یارا، کلنیک مهر افزا، و مرکز مشاوره نیک اندیشان از سال ۱۳۹۳

 گزیده ای از فعالیتهای علمی و پژوهشی :

مقالات روانشناختی در مجله جان و تن
درآمدی بر نظریات روابط موضوعی و روانشناسی خود، میکل سنت کلر، نشر نی، ۱۳۸۶
کتاب حکمت، نشر نگاه معاصر، ۱۳۸۸
منطق احساس، ژیل دلوز، نشر حرفه هنرمند، ۱۳۸۹
سفرهای باشو، نشر نگاه معاصر، ۱۳۹۰
یک فنجان چای با فروید، در دست ترجمه
زندگی به دلخواه، در دست ترجمه
در جستجوی عشق از دست رفته، در دست تالیف

 گزیده ای از کارگاه ها و دوره های آموزشی گذرانده شده:

کارورزی رواندرمانی پویشی کوتاه مدت، دکتر قربانی
کارگاه تخصصی مقدماتی و پیشرفته درمانهای شناختی و رفتاری، دکتر خلعتبری
کارگاه تشخیص و درمان مشکلات جنسی، دکتر بشارت
دوره کاهش استرس بر مبنای هوشیاری ذهن برای درمانگران، امیرحسین ایمانی
دو دوره کنفرانس رواندرمانی پویشی کوتاه مدت، جان فردریکسون، دوبی
همایش دوسالانه انجمن بین المللی رواندرمانی پویشی تجربی، آمستردام
دوره سه ساله کارورزی و سوپرویژن رواندرمانی پویشی تجربی، انجمن بین المللی رواندرمانی پویشی تجربی، برلین