دکتر آرش رستمی

دکتر آرش رستمی

 

 مشخصات فردی:

نام: آرش
نام خانوادگی:رستمی

 نگاهی به سوابق تحصیلی :

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی- خانواده درمانی
کارشناسی روانشناسی بالینی

 زمینه های تخصص :

   روانشناس کودک و نوجوان(با رویکرد شناختی رفتاری ، تحلیلی ، نمایش درمانی)

 گزیده ای از سوابق اجرایی :

 
   كادر اجرايي دو دوره  کارگاه بزرگ مهارتهای زندگی در دانشگاه سمنان 
   انجام پروژه علمی در حوزه سایکودرام(روان نمایشگری)
   عضو اصلی انجمن علمی روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان    
   کادر اجرایی کنگره منطقه ای اعتیاد در دانشگاه سمنان
   اخذ واحد برتر انجمن علمی در جشنواره دانشجویی حرکت
v   گزیده ای از فعالیتهای علمی و پژوهشی :
   اثر بخشی روان نمایشگری (سایکودراما) بر کنترل خشم و افسردگی زنان دارای همسر معتاد شهر تهران
- کسب عنوان مقاله برتر توسط هیئت داوران در ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران 
   بررسی ویژگی های زیستی روانی اجتماعی والدین دارای بیش از یک کودک استثنایی خویشاوند و غیر خویشاوند 
   بررسی باورهای غیر منطقی و سلامت روان در زوجین اصفهانی

 گزیده ای از کارگاه ها و دوره های آموزشی گذرانده شده :

 
    کارگاه زوج درمانی شناختی-رفتاری
 
    کارگاه مشاوره پیش از ازدواج TOT
 
    کارگاه مقدماتی روان نمایشگری (سایکودراما)
 
    کارگاه تخصصی درمان روان نمایشگری(سایکودراما)
 
    کارگاه تخصصی موسیقی درمانی
 
    کارگاه آموزشی هنر درمانی در دومین همایش علمی دانشجویان روانشناسی ایران
 
    کارگاه تربیت مشاور و درمانگر کودک
 
    کارگاه درمان شناختی رفتاری در دومین همایش علمی دانشجویان روانشناسی ایران
 
 
    کارگاه تخصصی بازی درمانی با رویکرد سینی شن درمانی
 
    کارگاه بازی درمانی با رویکرد کودک محور
 
    کارگاه بازی درمانی با رویکرد شناختی  رفتاری
 
    کارگاه بازی درمانی با رویکرد گشتالت
 
    کارگاه نمایش خلاق 
 
    کارگاه درمان کودکان مبتنی بر درمان تعامل والد- کودک 
 
    کارگاه روانکاوی کودک 
 
    کارگاه تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش ارف- شول ورک -خانه هنر خرد