اختلالات خواب ، خلقی و خودکشی
مشکلات زناشویی
روابط بین فردی">
دکتر زهرا اعتمادی

دکتر زهرا اعتمادی

               

مشخصات فردی :

نام: زهرا 
نام خانوادگی: اعتمادیه 
 

نگاهی به سوابق تحصیلی :

دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی
فوق لیسانس روانشناسی عمومی 
لیسانس روانشناسی بالینی
 
 

زمینه های تخصص :

مشاوره و درمان تخصصی اختلالات شخصیت ( افسردگی ، اضطراب ، فوبیا ، وسواس فکری عملی ، درمان استرس ، درمان ترس )
اختلالات خلقی و خودکشی
اختلالات خواب
مشکلات زناشویی
روابط بین فردی

 
گزیده ای از سوابق اجرایی :

مدرس دانشگاه پیام نور حسن آباد
روان درمانی در مرکز مشاوره دانشگاه آزاد رودهن
روان درمانی در مرکز مشاوره مهرتابان
روان درمانی در درمانگاه بیمارستان طالقانی
مدرس آموزش خانواده در آموزش و پرورش منطقه رودهن
درمانگری در مرکز مشاوره سرای محله نارمک

  

گزیده ای از فعالیتهای علمی و پژوهشی :

_ارائه مقاله ISI  تحت عنوان مقایسه پیشرفت ریاضی در بین دانش آموزان هنرستان موسیقی و دانش آموزان عادی
_ارائه مقاله ISI تحت عنوان مقایسه میزان خلاقیت در بین دانش آموزان هنرستان موسیقی و دانش آموزان عادی
_ارائه مقاله ISI تحت عنوان مقایسه خلاقیت در بین افراد راست برتری و چپ برتری مغز
_ترجمه کتاب تحت عنوان راهنمایی دستیار آموزش برای کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی همراه با کمبود توجه
_ارائه مقاله ISC تحت عنوان تعیین سهم پیشرفت ریاضی و خلاقیت در هنرجویان موسیقی و افراد عادی
_کنگره ملی مشاوره خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامه
_چاپ مقاله در ویژه نامه پژوهشهای روانشناختی تت عنوان پیش بینی رفتار رانندگی پرخطر بر اساس سبک های هویتی
_ارائه مقاله در اولین همایش ملی پرستاری _ روانشناسی و ارتقاء سلامت و محیط زیست سالم 
 

 گزیده ای از کارگاه ها و دوره های آموزشی گذرانده شده :

کارگاه آموزشی سلامت جنسی
کارگاه زبان بدن
کارگاه حرکات چشم،حساسیت زدایی،و بازپردازش اطلاعات
کارگاه خیانت در روابط زناشویی
کارگاه درمان اختلالات سوء عملکرد جنسی
کارگاه ارتباط موثر زوجین
کارگاه فرزندپروری
کارگاه مشاوره خانواده