مشاوران

دکتر نادیا کردنژاد

دکتر نادیا کردنژاد

مشخصات فردی :

نام : خانم نادیا
نام خانوادگی : کردنژاد

  نگاهی به سوابق تحصیلی :

- فارغ التحصیل دانشگاه تهران، اخذ درجه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی
 ( ورودی دوره روزانه با رتبه 15 کشوری، 88-85، معدل 56/18)
- فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی ایران ، اخذ درجه کارشناسی مامایی، 1372 ،      معدل 13/ 18

زمینه های تخصص :

·       مشاوره و روان درمانی :  اختلالات افسردگی ، اختلالات اضطرابی  و اختلال وسواسی – جبری
·       رویکرد روان درمانی : درمان شناختی – رفتاری (CBT) ، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ((ACT 
·       مشاوره و روان درمانی  اختلالات روان شناختی پیش از بارداری، دوران بارداری و پس از زایمان 
·      غربالگری تخصصی اختلالات هیجانی در دوران بارداری و پس از زایمان 
 

گزیده ای از سوابق اجرایی :

 
-عضویت در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران (1390)   
-اخذ  " پروانه اشتغال تخصصی  "در تهران  از سازمان نظام روان شناسی (1392) 
  پیشینه مشاوره و روان درمانی :  
 
·       مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران (1390 )      
·        مرکز سلامت تجریش (94-91)
·       - کلینیک مشاوره رویان مهر سلامت ( اردیبهشت 96- 92)
·       مرکز تن و روان مهسا ( 94 - تا کنون)
·       کلینیک انتخاب نو (  1396)
·       مرکز مشاوره سلامت مادران (  1396)

گزیده ای از فعالیتهای علمی و پژوهشی :

 
عنوان  رساله : رابطه متغیرهای روان شناختی و خانوادگی با افسردگی پس از زایمان    استاد راهنما: جناب آقای دکتر بشارت، 1388 ، نمره ارزشیابی 90/19
·       چکیده محتوای پروژه:
در این پژوهش، رابطه بین بروز اختلال افسردگی پس از زایمان با برخی از  عوامل مهم پیش‌بینی کننده آن در 200 مادر باردار مناطق مختلف شهر تهران ، طی دو مرحله مورد بررسی قرار گرفت.  اضطراب و روابط نامطلوب بین زوجین در دوران بارداری به عنوان  مهم ترین این عوامل درمادران ایرانی شناسایی شد . 

 

 گزیده ای از کارگاه ها و دوره های آموزشی گذرانده شده :

 
·       آقای دکتر مسعود جان بزرگی کلینیک ره سلامت (طلیعه سلامت)
          درمان  شناختی –رفتاری (دوره کامل مقدماتی و پیشرفته)
          درمان چند بعدی وسواس OCD) ) 
تنش زدایی گام به گام و سبک زندگی
    تحلیل روابط متقابل
   فرزند پروری مقدماتی و پیشرفته
·       خانم دکتر ندا علی بیگی ، کلینیک رستا
        - درمان شناختی- رفتاری  (دوره مقدماتی) 
        - دوره کامل درمان شناختی- رفتاری اختلالات اضطرابی و اختلال وسواسی – جبری 
        - دوره کامل درمان شناختی- رفتاری اختلالات افسردگی
·       زوج درمانی شناختی – رفتاری  ( آقای دکترحسن حمید پور، کلینیک سلامت)
·       طرحواره درمانی  ( آقای دکتر حسن حمید پور،کلینیک انتخاب نو)
·       درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT)) ( خانم دکتر لادن فتی  مرکز مشاوره سگال)