مشاوران

آقای دکتر امیر مسعود رستمی

آقای دکتر امیر مسعود رستمی

کارشناس برنامه های روان شناسی صدا وسیما
عضو انجمن روان شناسی آمریکا (APA)
عضو رسمی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران
عضو انجمن روان شناسی ایران
عضو انجمن روان شناسی خانواده ایران
عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی
مدرس دانشگاه ; تدریس دروس روان شناسی شخصیت ، روان شناسی مرضی کودک، روان شناسی یادگیری، روان شناسی مشاوره و راهنمایی ،روان شناسی اعتیاد و مباحث  اساسی در روان شناسی
برگزار کننده کارگاه های تخصصی  روان شناسی در زمینه ی اختلالات و نا بهنجاری های جنسی ،اعتیاد ،اختلالات شخصیت و...
مولف و مترجم کتب روان شناسی