مشاوران

آقای حمیدرضا حسین شاهی

آقای حمیدرضا حسین شاهی

مشخصات فردی :

نام : حمیدرضا

نام خانوادگی : حسین شاهی 

نگاهی به سوابق تحصیلی :

کارشناسی رشته روانشناسی 
کارشناسی ارشد رشته روانشناسی
دکترای تخصصی رشته روانشناسی

زمینه های تخصص :

خانواده درمانی
زوج درمانی
درمان زناشویی
آموزش خانواده
درمان انفرادی


گزیده ای از سوابق اجرایی و فعالیت های علمی و پژوهشی :

ترجمه و ویرایش کتابهای خانواده درمانی - گروه درمانی و مشاوره گروهی - بهداشت روانی - آسیب شناسی روانی (دو جلد) - فرهنگ توصیفی روانشناسی - ارزیابی شخصیت
همکاری با شبکه دو تلویزیون صدا و سیما برنامه تصویر زندگی و شبکه رادیو فرهنگ.
راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد در دانشگاه های آزاد اسلامی
یرگزاری کارگاه های آموزشی در فولاد سپاهان . فولاد نیشابور . پتروشیمی ماهشهر . اداره بهداشت وزارت نفت . دانشگاه شهید عباسپور .
بیست سال سابقه همکاری با مراکز مشاوره دانشگاه آزاد و مرکز مشاوره دانشگاه شهید عباسپور و کلینیک های روانشناسی و مرکز مشاوره های مختلف
برگزاری کارگاه روانشناسی و مشاوره در زمینه های مختلف از جمله نشانه شناسی و درختچه های تشخیصی و ...