مشاور تخصصی در زمینه‌ی بالینی
مشاوره تخصصی در زمینه‌ی بالینی کودک و نوجوان
مشاوره تخصصی در زمینه‌ی خانواده درمانی">
دکتر مرضیه هاشمی

دکتر مرضیه هاشمی

 مشخصات فردی:

نام: مرضیه
نام خانوادگی: هاشمی
 

 نگاهی به سوابق تحصیلی :

دکترای تخصصی روان شناسی دانشگاه الزهرا(س)
کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه الزهرا(س)
 

 زمینه های تخصص :

مشاور تخصصی در زمینه‌ی بالینی
مشاوره تخصصی در زمینه‌ی بالینی کودک و نوجوان
 مشاوره تخصصی در زمینه‌ی خانواده درمانی
 

 گزیده ای از سوابق اجرایی و عضویت ها :


-عضو پیوسته نظام روان شناسی و مشاوره
-عضو پیوسته انجمن روان شناسی ایران
-مشاوره و روان درمانی در مراکز مشاوره و کلینیک های روانشناسی مختلف
-تدریس در مقطع کارشناسی (دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام)
-تدریس در مقطع کارشناسی (دانشگاه پیام نور تهران جنوب)
-تدریس در مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه پیام نور تهران جنوب)
-تدریس در مقطع کارشناسی (دانشگاه خاتم)
-تدریس در مقطع کارشناسی (دانشگاه الزهرا(س))
-تدریس در مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه الزهرا(س))
 

گزیده ای از فعالیت های علمی و پژوهشی :

مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر داخلی یا خارجی:
- مقايسه تاثير برنامه بازي درماني اکوسيستميک و بازي درماني کوتاه مدت بر کاهش نشانه هاي نقص توجه-بيش فعالي کودکان

-The eficacy of short-term play therapy for children in reducing syptoms of ADHD
-شناخت اجتماعی در بیماران اسکیزوفرنیک، هاشمی، مرضیه/ دانش روانشناسی/ انجمن روانشناسی ایران تابستان 1397
-مقایسه سرسختی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی و بهنجار
- رابطه ی افسردگی ، اضطراب و استرس ادراک شده ی مادران با تولد نوزادان کم وزن
-کتاب درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن در کودکان و نوجوانان
- شناخت اجتماعی و فراشناخت در بیماران اسکیزوفرنیک
-اثربخشی استفاده از راهبردهای مربوط به آموزش زبان دوم در دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری
-اثربخشی استفاده از گروه درمانی مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر بر افزایش امید در دانش آموزان دبیرستانی
-نقص های شناختی در اختلال بیش‌فعالی-نقص‌توجه
-برگزاری کارگاه مبانی اساسی و اجرای بازی‌درمانی اکوسیستمیک

 گزیده ای از کارگاه ها و دوره های آموزشی گذرانده شده :

- مقابله با کمال گرایی منفی (دانشگاه الزهرا(س))
- درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی  (انجمن روانشناسی ایران)
- مبانی درمان شناختی-رفتاری  (دانشگاه الزهرا(س))
- آموزش خود انضباطی  (دانشگاه الزهرا(س))
-شکست های عاطفی: رویکرد طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد  (انجمن روانشناسی ایران)
-درمان شناختی رفتاری وسواس  (انجمن روانشناسی ایران)
- شناخت درمانی کودکان  (انجمن روانشناسی ایران)
-طرحواره درمانی (انجمن روانشناسی ایران)