مشاوران

آقای دکتر محمدرضا تابع جماعت

آقای دکتر محمدرضا تابع جماعت

معرفی آقای دکتر محمدرضا تابع جماعت
تخصص: روابط و اختلالات زناشویی، خانواده و ازدواج
دکترای روان شناسی عمومی
مدرس دانشگاه
مشاور مرکز مشاوره تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
عضو سازمان نظام روان شناسی
عضو انجمن روان شناسی ایران
مدرس کارگاه های تخصصی روان شناسی
تألیف و ترجمه مقالات معتبر در داخل و خارج از کشور
فعالیت های حرفه ای پژوهشی