مشاوران

آقای احمدرضا اکبری

آقای احمدرضا اکبری

تحصیلات : کارشناسی ارشد مشاوره
16 سال مشاوره در حوزه نوجوان
برنامه ریزی تحصیلی و کنکور