مشاوران

خانم دکتر نسرین باقری

خانم دکتر نسرین باقری

معرفی خانم دکتر نسرین باقری
مشاوره تخصصی در زمینه مشاوره قبل از ازدواج و خانواده
دکتری تخصصی روانشناسی 
مدیرگروه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد واحد رودهن
عضو سازمان نظام روانشناسی ایران
عضو انجمن روان شناسی ایران
دارای پروانه از سازمان نظام روان شناسی . مشاوره به شماره 1855
مدرس کارگاه های تخصصی روان شناسی
تألیف و ترجمه مقالات معتبر در داخل و خارج از کشور
برگزارکننده کارگاههای آموزشی مهارتهای ارتباطی