مقالات آموزشی مرکز مشاوره

مرکز مشاوره و شخصیت شناسی:

شخصیت چیست؟

در این مطلب دکتر تابع جماعت به شما توضیح خواهد داد که اختلال در شخصیت به چه طریقی است و در افراد به چه صورت ظاهر می‌شود. از مجموعه رفتارها، طرز فکر و ثبات داشتن هر شخص در زندگی روزمره می‌توان شخصیت فرد را تشکیل دهد. طبق تحقیقاتی که در مرکز مشاوره انجام شده است هر فردی یک شخصیت پنهان در خود دارد که برای هر کسی سازگار نیست شخصی که بتواند خود را در جامعه وقف دهد و با هر تنشی به آرامی بپزیرد و بتواند خود را وقف دهد شخصیت سازگار دارد و تنشی در رفتار شخص دیده نمی‌شود هر چقدر فرد تودار باشد و نخواهد رفتارهای خود را بروز دهد بعد از مدتی به طور خودکار و بی‌اختیار از خود نشان می‌دهد چون شخصیت هر فرد در رفتارها و کارهای که انجام می‌دهد می‎‌توان به راحتی تشخیص داد که فرد چه نوع شخصتی دارد.

مرکز مشاوره و شخصیت شناسی:

 

 

اختلال شخصیت و درمان آن در کلینیک مشاوره

در بعضی از افراد اختلال شخصیتی وجود دارد یعنی در برابر یکسری از انتقاد و یا حرفی سریع واکنش نشان می‌دهند و یا افرادی که روی بدن خود خالکوبی‌های مختلف انجام می‌دهند.
 مرکز مشاورهمیگوید: اینطور افراد همیشه سعی می‌کنند با این گونه کارها شخصیت خود را پنهان کنند اما برای خیلی از افرادها این رفتارها را قبول می‌کنند و سازگاری انجام می‌دهند و برای بعضی قابل هضم نیست و ناسازگار با فرد رفتار انجام می‌دهند. این را زمانی می‌توان حس کرد که شخص نمی‌تواند خود را با رفتارها و کارهای بقیه وقف دهد و برای شخص آن محیط سازگار نیست. اگر فردی بتوانند در هر محیطی خود را وقف دهد و انعطاف پذیر باشد عدم سازگاری دارد. اینگونه افرادی که نمی‌توانند خود را با هر محیطی وقف ندهند می‌تواند از افرادی کمک بگیرند تا بتواند آن‌ها را راهنمایی کنند.

مرکز مشاوره و شخصیت شناسی:

 

اینگونه افراد را می‌توانیم در مرکز مشاوره پیدا کنیم. تا شما را راهنمایی کنند.
در مرکز مشاوره شما را به سمتی سوق می‌دهد که بتوانید به راحتی از پس تنش‌های عصبی و فکری آزاد شوید.
ما به شما کلنیک روانشناسی انتخاب نو را معرفی می‌کنیم که با مشاوران مجرب در خدمت شما هستند.