مقالات آموزشی مرکز مشاوره

مشاوره خانواده به چه معنی است؟

مشاوره خانواده 

شاید مفهوم خانواده برای همه کس روشن باشد از کوچک ترین  خانواده گرفته تا بزرگ ترین از پرفسور تا بی‌سواد مفهوم آن را می‌داند و آن را خیلی ساده می‌پندارند اما در اصل اینطور نیست. وقتی به یک گارکاه روانشناسی مراجعه می‌کنیم در آنجا متوجه می‌شویم که خانواده بخش‌ها و تعریف‌های گوناگون دارد. به هر مرکز مشاوره که مراجعه می‌کنید خانواده به شکل‌های مختلف تعریف می‌کند. بعضی از مشاوره خانواده ها می‌گویند که روابط خویشاوندی و همخونی اساس تشکیل خانواده است و بعضی دیگر بیرون از محیط زندگی خود را هم جزئی از خانواده می‌پندارند مثل دوست همکارانشان و...

مشاوره خانواده به چه معنی است؟

 


خانواده از نظر مشاوران خانواده در یک کارگاه روانشناسی اینگونه است که با تجزیه و تحلیل قرار دادن مسائل خانواده هر یک از مسائل‌ها را شاخه بندی می‌کنند برای مثال مشاوره کودک مشاوره نوجوان وجوان مشاوره ازدواج مشاوره خانواده و حتی برای سالمندان ایجاد کرده‌اند.
مشاوره خانواده بر این باور هستند که قدیمی ترین گروه که وجود دارد خانواده است چون بر روی نیازهای طبیعی، عاطفی و اجتماعی انسان‌ها صورت گرفته است. چون خداوند آن‌ها را طوری آفریده است به غیر توانایی‌های مختلف از لحاظ جسمی و عاطفی هم احساس نیاز به فردی دیگر در او زنده باشد. و همین احساس باعث میشه که فرد نیاز به تشکیل یک خانواده داشته باشد و در درون خانواده نیازهایی که جسمی و روانی خود را تامین می‌کنند. و خانواده شکل می‌گیرد.

مشاوره خانواده به چه معنی است؟

 


در جامعه خانواده را اینگونه تحلیل می‌کنند که یک محور اصلی که که شکل ساختار جامعه را بر عهده دارد چون هر گونه از شکل گیری در خانواده انجام می‌شود اگر اشتباه صورت گیرد باعت می‌شود که آن اشتباه در فضای جامعه منعکس می‌شود و برعکس جامعه هم می‌تواند بر روی فرد تاثیر بگذارد و فرد آن را به فضای خانواده خود انتقال دهد و تاثیر گذار باشد بر روی دیگر افراد خانواده.
بااین تفاسیر باید برای تشکیل خانواده به کارگاه روانشناسی مراجعه کرده و با مشاوره ازدواج همفکری کنید تا بتوانید یک خانواده خوب را تشکیل دهید و در آینده بچه‌های خوب تربیت کرده و راهی جامعه کنید.