مقالات آموزشی مرکز مشاوره

رسیدن به آرامش با مشاوره خانواده

رازهای رسیدن به  آرامش در کارگاه روانشناسی

یکی از سخت ترین و پر التهاب ترین وظایف اعضای خانواده برقرارکردن آرامش وسکون در هنگام مشکلات و مساِئل زندگی است. که برای برقراری آرامش از مشاوره خانواده کمک گرفت. همیشه سعی کنید در این شرایط آرامش و سکون برقرار کنید، وگرنه روی تمام اعضا تأثیر سوء می‌گذارد. مهم ترین مسئله حفظ خونسردی و دادن انرژی و امید به یکدیگر است به خصوص از طرف والدین به فرزندان به خصوص ننقش مادر خانواده در این زمینه بسیار مهم و پررنگ می باشد همچنین وجود مشاوره خانواده نقش بسیار به سزایی در برقرار کردن آرامش در چنین شرایطی دارد.
 

رسیدن به آرامش با مشاوره خانواده

 

فردی که صبح، باخشم از خانه خارج می‌شود، نمی‌تواند به راحتی به کار وامور زندگی رسیدگی کند ودچار عدم تمرکزواختلال حواس می شود ونمی تواند در محیط کارش خونسرد و آرام باشد. مردی که پس از یک درگیری لفظی با همسرش از خانه خارج شده نمی تواند روز خوبی را سپری کند واین خود زمینه ی به وجود آمدن مشکلات متعدد در  محل کار وی شده چه بسا که این شخص در محاوره و برخورد با همکارانش دچار تندی وخشونت شود و این خودش می تواند مسائل بزرگتری در زمینه های مالی و یا حتی از دست دادن شغل به دنبال داشته باشد.

 

رسیدن به آرامش با مشاوره خانواده


همچنین، زنی که همسرش با قهر و دلخوری خانه را ترک می‌کند، دست و دلش دیگر به کار نمی‌رود و تا بازگشت همسر و بر طرف شدن کدورت. با او، نگران و عصبی است و این نیز تاثیر به سزایی در تربیت فرزندان دارد .در زندگی پر از تنش و مشاجره وجود مشاوره خانواده بسیار الزامی است خیلی از مشکلات زندگی از اول ازدواج پدیدار شده اند هرچند از ابتدا بسیار جزئی به نظر می رسیدند اما به مرور زمان این مسائل عمیقتر وبزرگتر خواهند شدوامروزه با مراجعه به مشاوره ازدواج می توانبم بسیاری از مسائل را در زن و مرد ریشه یابی کنیم و این گونه جلوی خیلی از طلاق ها گرفته خواهد شد و هیچ کودکی قربانی آن نشود.

رسیدن به آرامش با مشاوره خانواده