مقالات آموزشی مرکز مشاوره

ازدواج موفق در کارگاه روانشناسی

شناسایی فرد مناسب برای ازدواج به کمک مشاوره ازدواج و کارگاه روانشناسی


بیشتر روانشناسان خانواده ومشاوره خانواده اعتقاد دارند بدترین افراد برای ازدواج کسانی هستند که مبتلا به اختلال شخصیتی هستند و در زتدگی خود با همه اطرافیان خود مشکل دارند ولی معتقد هستند که خودشان سالم هستند و مشکل از دیگران است.
 

ازدواج موفق در کارگاه روانشناسی

 


ارتباط برقرار کردن با این افراد کار بسیار مشکلی است و آنها شدیدا به درمان فردی نیاز دارند. برای مثال کسی که اختلال شخصیت خود شیفته دارد خودش فکر می کند که آدم بسیار مهم  وبزرگی است وخود را از همه لحاظ کامل و برتر از دیگران می بیند او تحمل انتقاد را ندارد،حسود ومتکبر است نیازمند تحسین وتعریف دیگران است و فقط نظرهای خودش برایش مهم است او اغلب اوقات با فردی بسیار وابسته ازدواج می کند.فردی که در مقابل او مظلوم بوده و به واسطه ی علاقه ی شدید از رفتارهایش چشم پوشی کرده و هرگز اعتراضی نکند.

ازدواج موفق در کارگاه روانشناسی

 


تشخیص افراد اختلال شخصیت ،شکاک،بدگمان،مردم گریز،خودشیفته و ... تنها با کمک مشاوره ازدواج ویا مراجعه به کارگاه روانشناسی توسط روانشناس متخصص و یا با اجرای آزمون روانی خاص امکان پذیر می باشد.چگونگی تنظیم رفتارها وتعادل با محیط بر عهده روان شناس است.
 
مشاوره ازدواج به شما راهکار هایی می دهد وشما را با نقاط ضعف و مسائل اساسی در زندگیتان آشنا می کند وشما را در جهت حل اشتباهاتتان یاری می کند.روانشناس با توجه به صلاح دید خود و صلاح دید مشاوره خانواده واورژانسی بودن وضعیت فرد تجویز دارویی می کند ما به شما اطمینان می دهیم که اگر تحت نظر یک کارگاه روانشناسی معتبر قرار بگیرید خیلی زود نتایج بسیار مطلوبی را بدست خواهید آورد. و شاید با یک مشاوره ازدواج ساده شما را از بحرانهای  سخت و مشکلاتتان رهایی پیدا کنید واصلا نیازی به مصرف دارو نباشد.

ازدواج موفق در کارگاه روانشناسی