مقالات آموزشی مرکز مشاوره

راهنمایی های یک مشاور

راه کارهای یک مشاوره خانواده

خیلی از اوقات بحث کردن با آدم ها هیچ مشکلی را حل نمی کند، سعی کنید به آنها زمان دهید تا هبجاناتشان به وضعیت عادی برگردد. اگر بتوانید کاری در زمینه ی کنترل کردن هیجاناتشان برایشان انجام دهید بسیار بهتر هم هست ،همیشه بدانید صبر کردن و زمان دادن بهترین راهکار برای کنترل اوضاع است.درکارگاهروانشناسی نحوه برخورد با شخص عصبی بهتر به شما آموزش داده می شود.
 

راهنمایی های یک مشاور

 


توجه داشته باشید یک رابطه صمیمی وعمیق الزاما حاصل شباهت بسیار و یا جاذبه دوطرف برای هم نیست بلکه بیش از هر چیز حاصل شیوه برخورد آنها با مسائل واختلافشان است.

راهنمایی های یک مشاور

 

برخلاف تصور عموم شادترین و با ثبات ترین رابطه ها نیز بحث و جدل،مسئله و اختلاف دارند اما آنچه این رابطه ها را پایدار می کند تلاش برای حل بالغانه مسائل قابل حل وپذیرفتن نقص ها ومسائل غیر قابل حل است.در صورت مواجهه با موضوعات غیر قابل حل بهتر است با یک مشاوره خانواده در میان گذاشته یا در یک کارگاه روانشناسی شرکت نمایید.
خانم ها هنگام ناراحتی علاقه بیشتری به حرف زدن دارند.نباید فکر کنند اگر همسرشان مانند آنها رفتار نمی کند،یعنی توجهی به او ندارد.آقایان هم بهتر است با توجه به روحیات همسر به او نوجه کند یعنی هنگام ناراحتی همسر بیشتر به او محبت وتوجه کند و ا‎ین کار را دور از تظاهر انجام دهید در صورت بلد نبودن همدردی و انتقال احساستان حتما بااز یک مشاوره خانواده کمک بگیرید.

راهنمایی های یک مشاور

 

به یاد داشته باشید مهم نیست موضوع بحث یک اختلاف نظر اساسی باشد،وقتی با همسرتان صحبت می کنید کلید اصلی این است که واقعا به او گوش دهید. گوش کردن واقغی یعنی همراه شدن با همسر،بدون تفسیر کردن او،بدون پیش داوری کردن بدون اینکه  گارد تدافعی به خود بگیرید.

راهنمایی های یک مشاور