مقالات آموزشی مرکز مشاوره

آداب قهر کردن از قول یک مشاوره ازدواج

زیاد قهر نکنیم از قول مشاوره خانواده


استادی در جایی می گفت :
در رابطه عاشقانه تان حرمت قهر هایتان را نگه دارید.یعنی حواستان باشد که:
چقدر در زندگی قهر می کنید؟ برای چه چیزی قهر می کنید؟در هنگام قهر چه می کنید وقهرتان چقدر طول می کشد؟
 

آداب قهر کردن از قول یک مشاوره ازدواج

 


این نگاه یک نگاه ایجابی وواقع بینانه به قهر است، اینکه قهر می تواند جزئی از یک رابطه باشد منتهی آداب آن باید رعایت شود.
1-به هیچ عنوان نباید زیاد باشد.هرچه کمتر باشد اثرگذاری آن بیشتر است.
2-برای اینکه شرط اول محقق شود نباید بر سرجزئیات ومسائل واختلاف نظرهای ساده و روزمره قهر کرد.
3-رفتارهای ما در هنگام قهر باید بر طبق اصول و ارزش های از پیش مذاکره شده و تعیین شده بامشاوره خانواده یا مشاوره ازدواج باشد. مثلا زوجی را می شناسم در هنگام قهر حتما با یکدیگر سلام وخداحافظی واحوال پرسی می کنند یا زوجی که هنگام قهر حتی شدیدترین قهرها در یک مکان جدا به بستر نمی روند.
4-هرگز فراموش نکنید که بعد از پایان قهر و از بین رفن کدورت ها دیگر آن مسائل را یادآوی وتکرار نکنید وکینه توزی نفرمایید.


آداب قهر کردن از قول یک مشاوره ازدواج

 


ودر نهایت اینکه مدت قهر طولانی نباشد.شاید بتوان گفت همسرانی که رابطه درست وبالغانه دارند اصولا نمی توانند قهرهای طولانی داشته باشند پس اگر در رابطه تان به راحتی قهرهای طولانی مدت می کنید حتما در اولین فرصت به یک روانشناس یا مشاوره خانوادهمراجعه نمایید.این نکته را هم مد نظر داشته باشید و در پیش قدم شدن برای اشتی باید تعادل وجود داشته باشد.

برای این منظور خوب است از لحاظ کمی،دفعات پیش قدم شدنتان را مدنظر قرار دهید و در مواقعی که حال رابطه تان خوب وعالی است در موردش صحبت کنید.هیچ وقت فقط از طرف مقابلتان انتظار پاپیش گذاشتن نداشته باشید و خودتان هم در این راستا با کنار گذاشتن غرورتان پیش قدم شوید.


 

آداب قهر کردن از قول یک مشاوره ازدواج