مقالات آموزشی مرکز مشاوره

خطاهای برقراری رابطه از دید مشاوره ازدواج

خطاهای برقراری رابطه از دید مشاوره ازدواج


. من او را درست  می کنم
. او را تغییر می دهم
. او را کنترل می کنم
 

خطاهای برقراری رابطه از دید مشاوره ازدواج

 

شخصیت افراد در طول سال های عمرشان شکل گرفته و فقط وقتی تغییر می کند که خودشان بخواهند برایش آماده باشند وتلاش کنند. فکر تغیی دیگران فقط ما را خسته می کند.هیچ وقت با این امید که کسی را تغییر دهید با او وارد رابطه نشوید این خیانت به خودتان است.اگر کسی به خاطر ما تغییر کرد این روند کوتاه مدت است.سعی کنیم افراد را همانگونه که هستند بپذیریم. می توانیم برای راهنمایی گرفتن در راستای شناخت بیشتر افراد به یک  کارگاه روانشناسی مراجعه کنیم. 

مشاوره ازدواج می گوید از این نوع افراد دوری کنید:

1- فرد با هر نوع اختلال شخصیتی و بیماری روانی (مگر اینکه خود را درمان کرده باشد یا تحت درمان مشاوره خانواده بوده باشد)
2- فردی که بخاطرشما دست به خودکشی زده باشد یا تهدید به آن کند.
3- کسی که مسائل مهم را از شما کتمان کرده باشد و یا دروغ های مهمی گفته باشد .
4- فردعصبی مزاج و خشمگین / پرخاشگر و بددهن (مگراینکه باکمک مشاوره خانواده خود را معالجه کرده باشد ).
5- فرد کنترل کننده
6- فردی که بخاطر شما از زندگی قبلی اش خارج شده.
7- فرد ناامن و بدبین
8- فردی که کشش و میل جنسی به او ندارید
9- فردی که اختلاف اعتقادی مذهبی و تا حدودی نژادی و فرهنگی بارز با شما دارد.
10- کسی که حداقل یکی دو دوست صمیمی ندارد (نه دوست ساده و معمولی)
11- فرد معتاد(به مواد /مخدر /قمار/ بازیهای کامپیوتر و...) 
 

خطاهای برقراری رابطه از دید مشاوره ازدواج

 

نکته ی بسیار مهم این است که بسیاری از افراد در دوران آشنایی و قبل از ازدواج از روی علاقه و شروع کردن هرچه زودتر زندگی مشترک از بسیاری از مسائل و مشکلات طرف مقابل چشم پوشی می کنند وبه اصطلاح عامیانه تر خود را گول می زنند متاسفانه این نوع ازدواج فقط مانندچاهی عمیق می باشد و منجر به طلاق های زود هنگام می شود لزوما خواهش ما از شما این است که احساسات را کنار بگذارید و با غقل و منطقتان تصمیم بگیرید ما در این راه به شما کمک کرده وتنهابتان نمی گذاریم.

خطاهای برقراری رابطه از دید مشاوره ازدواج