مقالات آموزشی مرکز مشاوره

تعبیر دکتر روانشناس از خشم در کارگاه روانشناسی

آیا خشم یک بیماری محسوب میشود؟ به تعبیر دکتر روانپزشک عصبانیت و خشم که از احساسات درونی ماست در صورت کنترل نشدن تبدیل به یک بیماری می شود که برای مهار و کنترل آن باید به دکتر روانشناس  و کارگاه روانشناسی مراجعه کرد.
افراد در هنگام عصبانیت واکنش های متفاوتی چون اعتراض، سکوت و یا ترک موقعیت را از خود نشان می دهند که دکتر روانشناس توصیه به کنترل این حالت دارد و در کارگاه روانشناسی به روش های آن اشاره می کند.
دکتر روانشناس در این زمینه یاد آور می شود که :

علت خشم و عوامل خشمگین شدن خود را بیابید و موقعیت هایی که باعث عصبانیتتان می شود را بشناسید و با کمک دکتر روانشناس در کارگاه روانشناسی در صدد بر طرف کردن آنها باشید.
 

تعبیر دکتر روانشناس از خشم در کارگاه روانشناسی

 

 
دکتر روانشناس متذکر می شود که در هنگام عصبانیت كمي راه برویدو نفس عمیق بکشید تا به خود مسلط شوید
در کارگاه روانشناسی مطرح می شود که خود را از محل عصبانیت دور کنید تا این حالت درونی بر شما غلبه نکند.دکتر روانشناس در کارگاه روانشناسی مطالب مفیدی را مطرح می کند و افراد با مشاوره با دکتر روانشناس می توانند خشم خود را تا حد زیادی مهار کنند
کنترل کردن عصبانیت و خشم یک مهارت است که اگر به آن توجه نشود به تعبیر دکتر روانشناس به یک بیماری تبدیل می شود در کارگاه روانشناسی که تحت نظر دکتر روانشناس است به این موارد اشاره می شود برخی ا ز  افرادروی موضوع خاصی حساس هستند  و هميشه ممکن است این مسائله باعث تشدید و بروز عصبانیت در آنها شود. سعی کنيدکه در کار گاه  روانشناسی با کمک دکتر روانشناس  این حساسيت ها را در خود پیدا نمائيد. به گفته دکتر روانشناس از کنار این موضوعات نباید به راحتی بگذریم و این کارگاه روانشناسیس فرصتی مناسب بری شناسایی این حالات و احساسات درونی است دکتر روانشناس در این زمینه بسیار موثر است