مقالات آموزشی مرکز مشاوره

روان درمانگر خوب

 خوش حالیم که توانسته ایم در مقالات روان درمانگران و معرفی متد مراکز روان درمانی بسیاری از مشکلات  و اختلالات روانی را به شما عزیزان معرفی کنیم.

بی شک یک روان درمانگر خوب که در مرکز روان درمانی فعالیت می کند در زمینه ی مشاوره و تشخیص چه به صورت فردی و چه در روابط بین فردی بهترین کمک را می تواند بکند
 

روان درمانگر خوب

 


این بار به نامزد و فرد خودشیفته می پردازیم  :
1.  یکی ازویژگی های بارز فرد خود شیفته خود بزرگ بینی و مبالغه نسبت به میزان توانایی و استعداد هایشان است.
2.  فرد نارسیستیک Narcissistic personality به خیال پردازی نسبت به موقعیت های مختلف و یا موفقیت ،قدرت،ز
یبایی و عشق مشغول است.
3.  معتقد است که فرد خاصی با توانایی ها و استعداد های درخشان است و فقط افراد کمی می توانند او را بفهمند (توجه داشته باشید او نسبت به توانایی هایش مبالغه به خرج میدهد و هیچ استعداد عجیب و غریبی وجود ندارد)
4.  انتظار او از همسر و افرادی که در زندگی او نقش دارند این است که مورد تشویق و تحسین دائمی و اغراق امیز انان قرار بگیرند و بی شک در صورت نگرفتن این احساس از شما دوری می کنند.
5.  احساس ها و افکار روشن فکری را در او می توانید ببینید و انتظار دارد به گونه ای خاص با او رفتار شود و ارزوهایش را بر اورده سازند.
6.  برای رسیدن به اهدافش ممکن است از شما بهره برداری کند زیرا خواسته های خودش را مقدم بر هر چیز دیگری می داند و تنتظار دارد شما هم در راستای اهداف او قدم بردارید.
7.  می توان گفت به علت اهمیت و تمرکز اغراق امیزی که دارد احساس همدردی پایینی دارد که نمی تواند به احساسات و نیاز های شما پاسخ بدهد.
8.  غرور و تکبر در رفتارشان دیده می شود و حس حسادت بسیاری نسبت به دیگران دارند و معتقد است که دیگران به او رشک می ورزند .
 

روان درمانگر خوب

 


اگر موارد بالا شما را به یاد ارتباطتان با همسرتان می اندازد که در طول زندگی مشترک و دوران نامزدی تمام تلاشتان را بر روی سیراب شدن نیاز به تعریف و تمجید و احساسات فرد مقابل قرار داده اید بی شک شما درگیر نامزد خودشیفته شده اید.
شخصیت خودشیفته چون از لحاظ تمجدید و ستایش یک نیازمند دائمی نام می گیرد پس نیاز به مراقبت زیاد دارد. بهترین روان درمانگر و مشاور این افراد را بیمار شخصیتی تارسیستی نام گذاری  می کنند .
سه مشخصه اصلی افراد خودشیفته یکی ناتوانی در فهم وحتی تاکید بر محاسن و دستاورد های افراد دیگر است.
دوم همیشه نیاز به تحسین دارند و مخالفت شما انان را بهم می ریزد.
سوم احساس اغراق امیز و مبالغه امیز نسبت به توانایی ها و استعدادهایشان دارند.
به یاد داشته باشید انان اگاهانه دست به این رفتار ها نمی زنند بلکه باور انان دقیقا همین است و فکر می کنند فردی باهوش و خاص هستند و فقط از طریق یک دکتر روان درمانگر و کلینیک روان درمانی می توانید برای تشخیص دقیق و درمان اقدام کنید.
 

روان درمانگر خوب

 


ادامه مقالات اختلالات شخصیت را در بهترین کلینیک روان درمانگری دنبال کنید.
 

نویسنده : نسیم درایش