مقالات آموزشی مرکز مشاوره

بهترین روان درمانگر

ادامه ی مقاله ی روان درمانگر خوب که در رابطه با اختلالات و مشکلات روانی بود را در زمینه ی فرد خودشیفته توضیح دادیم و نظرهایبهترین روان درمانگر و دکتر روان درمانگر را به صورت مواردی برای شناسایی فردی که ممکن است در زندگی شما وجود داشته باشد شرح دادیم

بهترین روان درمانگر

  

حال به شخصیت مطیع – مهاجم می پردازیم :

نکته ی قابل ذکر قبل از توضیح مشخصات : تشخیص اختلال و مشکلات شخصیت باید فقط توسط یک مشاور روان درمانگر و کلینیک روان درمانیانجام بگیرد و شما به هیچ عنوان نمی توانید برچسب مشکل را به همسر و یا نامزد خود بزنید موارد مطرح شده در این مقاله صرفا جهت آگاهی برای فردیست که ممکن است با فردی با ویژگی های زیر در ارتباط باشید و نیاز است به یک
روان درمانگر مراجعه کند.
مشخصات و ویژگی های فردمطیع – مهاجم :
1.  این افراد رفتارهایی مطیع دارند اما کارهای روزمره و وظایفشان را انجام نمی دهند
2.  اگر اطرافیان او را درک نکنند و از او در موقعیت های مختلف قدر دانی نشود شکایت می کنند
3.  می توان گفت شخصیتی لجوج دارند که به دنبال بحث و جدل هستند
4.  یکی از منتقدان مسئولان قانونی به حساب می آیند.
5.  نسبت به افراد موفق و خوشبخت تر دچار رشک و حسد می شوند
6.  و نسبت به میزان مشکلاتش اغراق امیز رفتار می کند
7.  رفتارهایش باعث برهم خوردن لحظات و خوش حالی شما می شود
 

بهترین روان درمانگر

 


تمامی نشانه های بالا در افرادی دیده می شود که شخصیت مطیع –مهاجم دارند و طی تحقیقات در مرکز روان درمانی توسط روان درمانگران پژوهش شده است
اگر با فردی که در ارتباط هستید دائما در حال مشاجره و دعوا است و یا با یک فرد انتقادی در ارتباط هستید و باعث شده است در انجام کار دچار ضعف عزت نفس شوید این افراد شخصیتی مطیع –مهاجم دارند و با مسموم کردن ذهن همسرو یا اطرافیان باعث می شوند اعتماد به نفس آنها تحلیل رود و این روند برای افرادی که آگاهی ندارند این باور مرکز را بنیادی می کند که در تمام مسائل او هست که دچار مشکل است و اشتباه از سمت اوست . بی شک اگر با چنین فردی در رابطه هستید می توانید به مراکز روان درمانی مراجعه کنید و از مشاوران بالینی و متخصص کمک بخواهید.
به خاطر داشته باشید مقالاتی که با عنوان معرفی یک سری از تیپ های شخصیتی است حتما باید توسط یک روانشناس و روان درمانگر مجرب تشخیص داده شود و بی شک شما نمی توانید بدون دانش و مصاحبه ی بالینی بر افراد برچسب بزنید.
 

بهترین روان درمانگر

 


یکی از بهترین کلینیک روان درمانگری در تهران کلینیک انتخاب نو می باشد زیرا علاوه بر فعالیت تیم وورکی به صورت فردی و گروهی نیز در صورت نیاز به کار درمان می پردازند و در محیطی کاملا استاندارد کاگاه های تخصصی و عمومی برگزار می کنند.
 

نویسنده : نسیم درایش