مقالات آموزشی مرکز مشاوره

"تئوری انتخاب"

بر اساس "تئوری انتخاب" 
دلیل ادراکات متفاوت ما از واقعیت، به دنیای مهم دیگری که خاص هر کدام از ماست و آن را "دنیای مطلوب" 
می نامیم مربوط می شود؛ 


✅ این دنیای کوچک و شخصی، 
که هر کسی به فاصله ی کمی از تولدش شروع به خلق آن در حافظه اش می کند و تمام طول عمر بازآفرینی آن را ادامه می دهد، 
از گروه کوچکی از تصاویر خاص تشکیل شده است که بیش از هر چیز دیگری می شناسیم، 
بهترین راه ارضای نیازهای اساسی را به ما نشان می دهند؛ 


✳️ این گروه تصاویر سه مقوله ی مشخص را در برمی گیرند:


1️⃣ افرادی که بسیار دوست داریم با آنها باشیم.


2️⃣ چیزهایی که بسیار دوست داریم داشته باشیم و آنها را تجربه کنیم.


3️⃣ ایده ها و یا نظام باورهایی که بر بخش بزرگی از رفتار ما حاکمند.


✅ ما وقتی احساس بسیار خوب پیدا می کنیم که به گونه ای دست به انتخاب بزنیم تا شخص، چیز یا باوری که در دنیای مطلوب از آن داریم با هم مطابقت کنند و تقریبا و تا جای ممکن با هم جور باشند. 


✅ ما در تمام طول زندگی، بیش از هر چیز دیگری با دنیای مطلوب خود در تماس هستیم.
 ? #برشی_از_کتاب: #تئوری_انتخاب 
✍️ اثر: #دکتر_ویلیام_گلسر 
? ترجمه: #دکتر_علی_صاحبی 
? انتشارات: #سایه_سخن تگ های مطلب:

آمار بازدید:3 308

دسته:مقالات آموزشی مرکز مشاوره