مقالات آموزشی مرکز مشاوره

مرکز مشاوره و روانشناسی

تاسیسمرکز  مشاوره و روانشناسی تاریخ طولانی ندارد ؛ اما روانشناسی تاریخ دیرینه ای دارد . فلسفه و روانشناسی رابطه تنگاتنگی داشته و از زمان افلاطون و ارسطو و پیش از آن به روان و ذهن اشاره شده و به شکل علمی آن دیری نمی پاید . تاْسیس مراکز از اوایل قرن بیستم در امریکا شروع به تاسیس مراکزی برای مراجعان شد ؛ تعداد این مراکز بسیار محدود بود . در ایران هم از زمان سفر ناصرالدین شاه به فرنگ و تاسیس دارالفنون و ۱بیمارستان که درآن چند اتاق هم به بیماران روانی اختصاص دادند به نوعی شروع آن بود . اما در واقع اولین مرکز مشاوره و روانشناسی  به شکل تخصصی آن در ایران باتلاش دکتر سعید شاملو رقم خورد . رواج این مراکز در ایران دیری نمی پاید و چندسالی است که شاهد گسترش روزافزون آن می باشیم.

مرکز مشاوره و روانشناسی

 

مرکز  مشاوره و روانشناسی باتوجه به نیازهای مراجعین هرکدام درحیطه ای خاص تخصص دارند . افراد باتوجه به نیازخود به مراکز مراجعه می نمایند . باتوجه به گستردگی موضوع دراینجا به اختصار مراکزی رامعرفی می کنیم.
مرکز روانشناسی
باگسترش جوامع صنعتی و پیچیدگی جوامع مشکلات انسان نیز از این امر مستثنی نشدند . دراوایل قرن بیستم پارسونز مرکز مشاوره شغلی را تاسیس کرد که در واقع اولین مرکز روانشناسی پدیدآمد و به تدریج تنوع و تخصص ها افزایش یافت . افراد هم متقاضی این مراکز باتوجه به مشکلاتشان بودند . با پیشرفت صنعت تخصص بیشتری دراین زمینه احساس می شد. 
مشاوره کودک
کودک که پیش از این مغفول مانده بود و مینیاتور بزرگسالان تلقی می شد مورد توجه واقع شد که مرهون پیشگامان این عصر می باشیم . مشاوره تخصصی و دوره های خاص آن الزامی و روانشناسانی در این حیطه پابه عرصه گذاشتند . تشخیص به موقع نیازها و کمک به آنان وبه کارگیری علم روانشناسی زمینه کودکی سالم رامهیا می کند . کودکان بزرگسالان فردا هستند و جامعه فردا را می سازند . کودکان شاد و آگاه آماده ساختن زندگی آینده خود می باشند . آموزش و اگاهی بیشتر والدین دراین امر از واجبات است.

 

مرکز مشاوره و روانشناسی

 

مشاوره خانواده
نخستین هسته اصلی جامعه خانواده است . پرداختن به نیازها و سلامت خانواده از ارکان اصلی نهادهای حکومتی می باشد . بدین منظور تاسیس مراکزی برای ارتقای سطح آگاهی و حل مشکلات ازاولین اقدامات است.
مشاوره خانواده در مرکز روانشناسی از واجبات یک جامعه سالم است . مراکز مشاوره خانواده به ارايه خدماتی نظیر روانشناسی بین فردی زوج درمانی مشاوره ازدواج و... .دکتر روانشناستخصص و مهارت های بسیاری می آموزد تا بتواند اجازه فعالیت بگیرد . رویکردها و حوزه هایی دراین حیطه وجود دارد.
مشاوره روانشناسی باتوجه به رویکردها می تواند در رفع مشکلات و نیازها و ارتقای آگاهی خانواده کمک مهمی باشد.
مشاوره ازدواج
انتخاب همسر یکی از مهمترین مراحل زندگی است .با ورود به این مرحله از زندگی فرد بلوغ خود را نشان داده و خانواده مستقل خود را اعلام می دارد . جامعه با توجه به ارزشی که برای بنیان خانواده قايل است و اهمیتی که به سلامت خانواده می دهد مشاوره قبل ازازدواج را لازم و ضروری می داند.
مشاوره پیش از ازدواج به فرد کمک می کند تا با شناخت خود به وسیله تکنیک ها و تست های روانشناسی و ویژگی های همسر آینده و آموزش های لازم برای ازدواج آمادگی لازم را برای تشکیل خانواده پیداکند . اگر هم آمادگی لازم رابرای ازدواج ندارد هوشمندانه عمل نماید.

 

مرکز مشاوره و روانشناسی


خوشبختانه استقبال از مشاوره و روانشناسی موجب شده تا به کیفیت خدمات اهمیت بسیاری داده و توقع بیشتری ازدریافت خدمات داشته باشیم.
 
 
نویسنده: مهرنوش اکبر خانزاده