مقالات آموزشی مرکز مشاوره

متخصص روانشناس

متخصص روانشناس

  

متخصص روانشناس برای درمان وسواس در مراکز مشاورهابتدا آن را به وسواس فکری و وسواس عملی تقسیم بندی می نمایند. برای معالجه وسواسمتخصص روانشناس خوب ابتدا باید در جلسه مشاوره با مصاحبه تشخیص دهد فرد دچار کدام نوع وسواس می باشد و سپس درمان موثر برای وسواس فرد را به کار گیرد. معمولا افراد وسواسی محبوبیت زیادی در بین نزدیکان خود ندارند زیرا این افراد نه تنها با رفتار خود باعث ناراحتی برای نزدیکان می شوند بلکه با افکار بهتر بودن نسبت به دیگران ، احساس خوشایندی به دیگران نمی دهند. از این رو بهترین متخصص روانشناس گاهی حضور نزدیکان را در جلسه درمان فرد وسواسی بی تاثیر نمی دانند.
انواع وسواس
افکاری که باعث می شود فرد خود را ملزم به انجام اعمالی کند یا فرد دچار استرس یا نگرانی شدید شود، از نظر مشاور روانشناس به ناموسواس فکری شناخته می شود. اعمالی که فرد از سر اجبار به آن می پردازد تا ذهن خود را آرام کند را بهترین روانشناس مشاوره وسواس عملی می دانند.
گاهی متخصص مشاور وسواس را به صورت ارثی در افراد مشاهده می کند که طی یک اتفاق ناخوشایند مثل: بلوغ ، حادثه و یا از دست دادن یک عزیز ، فعال شده است. از نظر بهترین روانشناس در کلینیک روانشناسی چنانچه افراد بیشترین زمان خود را برای انجام فعالیت هایی می کنند که تکراری و تحت اجبار فکری می باشد ، این افراد دچار وسواس فکری عملی می باشند که برای درمان آن نیاز است حتما از کمک یک متخصص مشاور در یک مرکز مشاوره خوب استفاده کنند تا بتوانند به آرامش و راحتی در زندگی خود باز گردند.

متخصص روانشناس


انجام فعالیت های وسواسی به گونه های مختلفی همچون: شستشوی مداوم ، قرینه سازی و چک کردن می باشد که فرد در انجام آن احساس اجبار می نماید و چنانچه این کارها را انجام ندهد دچار احساس استرس و اضطراب شدید می شود.مشاور خوب معتقد است هر چند این اعمال باعث کاهش اضطراب فرد می شود اما فرد از زندگی طبیعی خارج شده و دائما باید به انجام این اعمال پرداخته و فشار زیادی بر خود و نزدیکانش وارد می نماید. متخصص روانشناس خوب در بهترین مرکز مشاوره به نزدیکان این افراد پیشنهاد می کند تا در انجام اعمال فرد وسواسی با همکاری ننمایند زیرا این کار باعث می شود تا شدت بیماری وسواس فرد بیش از گذشته شود.
بسیاری از کسانی که دچار اختلال وسواسی هستند فکر می کنند خود به تنهایی می توانند از پس این بیماری بر آمده و از مراجعه به یککلینیک روانشناسی خوب سر باز می زنند و البته این افراد دائما با احساس شکستی که در مقابل این تصمیم اخذ می کنند رو به رو شده و گاهی باعث می شود بیماری آنها افزایش یابد. در بهترین کلینیک های روانشناسی تهران مشاور خوب روانشناس پس از تشخیص ، اگر فرد را دچار اختلال وسواسی حاد بداند باید وی را به یک دکتر روانپزشکارجاع داده تا تحت درمان دارویی قرار گیرد. این افراد با درمان مناسب در یکمرکزمشاوره خوب قادر هستند به زندگی طبیعی خود بازگردند.
نویسنده : غزاله البهشتی