مقالات آموزشی مرکز مشاوره

انتخاب حرفه ای برای تشخیص و درمان بیش فعالی بزرگسالان در کلینیک روانشناسی انتخاب نو

 

انتخاب حرفه ای برای تشخیص و درمان بیش فعالی بزرگسالان در کلینیک روانشناسی انتخاب نو

  


 

متخصص روانشناس و دکتر روانکاو و روانپزشک بهترین روش برای تشخیص و درمان بیش فعالی در بزرگسالان و همچنین بیش فعالی کودکان در  انتخاب نو است. درمان توصیه شده توسط دکتر روانشناس در مرکز روانشناسی برای بزرگسالان مبتلا به بیش فعالی  شامل موارد زیر است:
آموزش رفتاری 
درمان رفتاری توسط روانشناس مشاور در مرکز مشاوره روانشناسی  برای بیش فعالی بزرگسالان موثر است و کمک می کند تا علائم ADHD شناسایی و درمان شوند. اغلب اینمشاوره شامل سازماندهی در برنامه های زندگی افراد ، برنامه ریزی برای آینده ، مهارت های اجتماعی و کار کردن با نقاط قوت خود است.

 

 

انتخاب حرفه ای برای تشخیص و درمان بیش فعالی بزرگسالان در کلینیک روانشناسی انتخاب نو

 

 

مدیریت بیش فعالی در سن بالا
روانشناسان با تجربه مدیریت ADHD  در مرکز مشاوره می توانند برای بیش فعالی جوانی و  بیش فعالی نوجوانی مفید باشند. یادگیری در مورد بیش فعالی، توسط دکتر مشاور در مرکز روانشناختی به جوان بیش فعال و نوجوان بیش فعال کمک خواهد کرد که مجموعه علائم و روش های خود را برای مدیریت آنها شناسایی  کند.
 
 

 

انتخاب حرفه ای برای تشخیص و درمان بیش فعالی بزرگسالان در کلینیک روانشناسی انتخاب نو


 

درمان دارویی
داروهای تحریک کننده برای کمک به افراد مبتلا به ADHDبرای تمرکز و تکمیل وظایف شناخته شده است. دارو برای حمایت از تغییرات دیگر در شیوه زندگی و رفتار افراد استفاده می شود که در صورت نیاز توسط دکتر روانپزشک برای بیش فعالی در جوانی و کاهش علائم این اختلال تجویز می شود و با همکاری متخصص مشاور در کلینیک روانشناسی و مشاوره انتخاب نو در زمینه بیش فعالی /نقص توجه در بزرگسالان  برنامه های لازم جهت مدیریت زندگی افراد و کاهش تاثیر این علائم بر روی فعالیت های شغلی و خانه و اجتماعی تلاش می کند.
نویسنده : پریا موسوی