مقالات آموزشی مرکز مشاوره

مشاوره ازدواج

روانشناسان می گویند ازدواج امری حیاتی است و باید روی آن با دقت حرکت کرد که مشاوره ازدواج توانستن این روند را برای زوجین بهتر کنند مشاوره ازدواج حنما باید قبل وابستگی انجام گیرید یعنی طی آشنایت و در کنارش با مشاوره ازدواج هم صحبت کنند که آیا با هم در آینده به در هم میخورن یا نه. به همین منوال مشاوره قبل از ازدواج خیلی زیاد تاکید میشود که انجام گیرد که در آینده منجر به طلاق نشود.