مقالات آموزشی مرکز مشاوره

مشاوره قبل از ازدواج

مشاوره قبل از ازدواج در زندگی زنانشوئی امری واجب است مشاوره ازدواج برای تکمیل نمودن همدیگر است یکی از مشکلاتی که بعد از ازدواج رخ می دهد این است که عشق قبل از ازدواج باعث میشود که افراد از خیلی از مسائل چشم پوشی کنند و همین موضوع به مرور زمان در زندگی بعد از ازدواج به مشکل ساز خواهد شد برای همین فقط عشق لازمه یک زندگی مشترک نیست بلکه منطق هم لازم هست در کنار عشق بوده و از هر مشکلی به راحتی از آن عبور نکنیم مشاوره قبل و بعد ازدواج یک امری حیاتی میباشد برای یک زندگی خوب که در آن طرفین آرامش داشته باشند . مشاوره قبل از ازدواج بهترین روش بوده اما طوری باید باشد که از روی احساس تصمیم گیری نشود بلکه از دو حالت مورد بررسی قرار گیرد.