مقالات آموزشی مرکز مشاوره

مشاوره خانواده

مشاوره خانواده در مورد دوره نوجوانی می گوید: همزمان است با دوره بلوغ ؛ یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی . مشاوره خانواده می گوید :در دوره بلوغ ، تغییرات گوناگونی در ابعاد شخصیتی نوجوان رخ می دهد که هرکدام به نوعی می تواند بر او اثر بگذارد و حتی گاهی شخصیت او را دگرگون سازد. مشاوره خانواده بحران بلوغ را اینگونه توصیف میکند که:فرایند بلوغ یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی هر فرد است .نوجوان در این دوره ، تمایلات و خواهش های متضادی دارد. دوره نوجوانی و بلوغ به سنین بین ۱۲ تا ۱۸ سالگی اطلاق می شود. این دوره ، نوجوان نه دیگر کودک به حساب می آید و نه هنوز به درستی بالغ گردیده استوی در مرز بین این دو مرحله (کودکی و بزرگسالی ) قرار می گیرد و با فشارها و انتظارات خاص هر دوره روبه رو می شوداز سویی ، مشاوره خانواده در این باره می گوید: اگر کار کودکانه بکند او را ملامت می کنند که بزرگ شده است و این کار در شأن او نیست و از سوی دیگر ، معمولاً با او مانند بزرگسالان رفتار نمی شود . ولی نوجوان در وضع روحی مبهم و پیچیده ای به سر می برد ؛ او به درستی نمی دانند چه باید بکند.تگ های مطلب:مشاوره خانواده مشاوره

آمار بازدید:2 478

دسته:مقالات آموزشی مرکز مشاوره