زندگی دو قلو

?? لطفا به زندگی دوقلو ادامه نده! قطعا تباه خواهی شد!!!!!
.
.
آدم های فراوانی را دیده ام که مدام با حسرت تمام می گویند :
?اگه اون موقعیت را اون سال از دست نداده بودم، میدونی الان چی میشد؟
?‍?اگه با اون آدم ازدواج کرده بودم، میدونی الان چی میشد؟
?اگه اون سال ورشکست نشده بودم، میدونی الان چی میشد؟
?‍?اگه بابا یا مامانم اون سال نمرده بود، میدونی الان چی میشد؟
?اگه درسم را بهتر میخوندم، میدونی الان چی میشد؟
?‍?اگه سر کار قبلیم مونده بودم، میدونی الان چی میشد؟
?اگه اون روزها اون خرید را انجام داده بودم،میدونی الان چی میشد؟
?‍?اگه یکی بود روزهای جوونی من را راهنمایی بهتری میکرد، میدونی الان چی میشد؟


همه این جملات نشون میدن که شما در یک زندگی دوقلو وموازی گیر افتادید که رابطه شما رو با زندگی واقعی قطع کرده و باعث تباه شدن شخصیت وموقعیت زندگی اصلی شما میشه.


?از طرف دیگه زندگی دوقلو اثر تخریبی مهیبی روی زندگی زناشویی وتربیت فرزند شما می گذاره.


????زودتر باتقدیرت رابطه بگیر وتدبیرت را برای حرکت های تازه امروزی به کار بگیر. یادت باشه موندن در یک زندگی دوقلو همیشه تو رو درحال عدم رضایت قرار می ده. 


#سهیل_رضایی