مقالات آموزشی مرکز مشاوره

بهترین کلینیک مشاوره در شمال تهران

یکی از برترین کلینیک ها در تهران کلینیک روانشناسی انتخاب نو است که مشاوران کار کشته برای مشاوره برای خانواده ها در نظر گرفته است. در کلینیک روانشناسی می گویند: یکی از جنبه های مهم و مؤثر در شخصیت نوجوان بلوغ است . در زمینه تحول بلوغ ، دو جریان فکری وجود دارد :
گزل (Gesel) می گوید : بلوغ رشد مداوم و پیوسته ای است که از کودکی شروع و بدون انقطاع ادامه می یابد که گاهی سریع و گاهی کند است.
در کلینیک مشاوره با تحقیقات به دست آمده از محققان معتقدند : رشد متشکل از مراحل و دوره های متفاوتی است و هر مرحله فرایند بلوغ یکی از بحرانی ترین ساخت ذهنی مربوط به خود را دارد و به دلیل همین ساخت ، هر مرحله از سایر مراحل جدا و مجزا است ؛ مثلاً ، دوره نوجوانی دوره آشوب درونی و انقلاب شخصیتی است ، در حالی که دوره کودکی دوره آرامش و سکونن است.. دوران بلوغ که با بحران مواجه می شود ، تغییراتی در کل شخصیت نوجوان ایجاد می کند.
برترین کلینیک مشاوره در شمال تهران با برترین مشاوره خانواده برای خانواده های محترم این گونه دوران نوجوانی را ترسیم می کنند: که در آغاز نوجوانی ، کودکان بیشتر به دوره سریعی از رشد جسمانی (جهش) گام می گذارند و صفات ثانویه جنسی در آن ها بروز می کند . این تغییرات در دوره ای تقریباً دو ساله رخ می دهد و با بلوغ جنسی به اوج خود می رسد . نشانهه بلوغ شروع قاعدگی در دختران و احتلام در پسران می باشد که معمولاً در دختران از سن ۹ ـ ۱۲ سالگی و در پسران دو سال دیر تر ظهور می یابد . تا سنین ۱۱ سالگی متوسط قد و وزن دختر و پسر یکسان است و از آن پس دختران پیشی می گیرند و پس از دو سال ، پسران جلو می افتند و تا آخر عمر این روند ادامه دارد . مشاوران در کلینیک روانشناسی انتخاب نو بر این باور هستند که البته تفاوت های فردی را نباید از نظر دور داشت ، چه بسا بعضی از پسران زودتر از دختران بالغ شوند . آب و هوا و مناطق جغرافیایی و نوع تغذیه در سرعت بلوغ اثر می گذارد.
انواع تغییراتی که با شروع دوره نوجوانی رخ می دهد ، عبارت است از :
الف ـ تغییر در اندازه بدن : در دوران ۳ تا ۴ ساله بلوغ ، قریب ۲۰ ـ ۳۰ کیلوگرم به وزن و ۲۰ـ۳۰ سانتی متر به قد نوجوان اضافه می گردد . در این دوران به طور کلی ، هم اعضای بیرونی متحول و دست خوش تغییر می گردد و هم اعضای درونی .