مقالات آموزشی مرکز مشاوره

کلینیک روانشناسی در مورد روانشناسی جوانان و نوجوانان

در کلینیک روانشناسی در مورد روانشناسی نوجوانان مطالبی را باز گو میکنند:

به فرزندمان چه بگوییم و چه نگوییم؟
نوجوان را نباید به حال خود رها کنید.
هر چه زمان کمتری با آنها بگذرانید آنها بیشتر احساس غریبگی خواهند کرد اگر احساس می‌کنید که دیواری میان شما و نوجوانتان کشیده شده است زمان این فرا رسیده که دیوار را پایین بیاورید.
صدایتان را بالا نبرید
چون با این کار احساس قلدری به ما دست می‌دهد، در مواقع این چنینی «مغز خزنده»ی ما که غرایز اولیه‌ی جنگ یا گریز را به راه می‌اندازد کنترل را به دست می‌گیرد بدون اینکه فرایندهای پیچیده‌تر شناختی که شانس تعدیل افکارمان را فراهم می‌آورند به کار برده باشیم.
برای اطلاعات بیشتر با مرکز مشاوره انتخاب نو همراه باشید.