کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره

روان درمانی کوتاه مدتی عینی ( Short Term Objective Psychotherapy)

کارگاه آموزشی تخصصی : روان درمانی کوتاه مدتی عینی ( Short Term Objective Psychotherapy) 
مدرس دوره : دکتر علیرضا عابدین ( دکتری روان شناسی بالینی از دانشگاه کالیفرنیا آمریکا ) 
زمان 9 , 10 شهریور ماه .
16 ساعت همراه با نهار و پذیرایی

جهت ثبت نام با شماره های  22607317 و 09382374791 تماس حاصل فرمایید.
ساعت تماس از 10 تا 19 
 جهت اطلاعات بیشتر به مرکز مشاوره انتخاب نو مراجعه کتید. 

ثبت نام اینترنتی کارگاه