کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره

کارگاه شخصیت شناسی

کارگاه  روان شناسی شخصیت 
 کارگاه در هشت جلسه دو ساعته تشکیل می شود  و در هر جلسه دو شخصیت از شخصیت های پانزده گانه شرح داده می شود.
این کارگاه بر اساس نظریه شخصیت شناسی خانم " بولن "  که بر پایه روان شناسی آرکی تایپ های یونگ مطرح شده است.
در این روش همه زوایای انسان از کودکی ، نوجوانی ، جوانی ، بزرگسالی ، میانسالی و کهن سالی  مورد بحث قرار می گیرد.
و از حیث ازدواج، شغل، تفریحات، آسیب های روان شناختی و روان شناسی مورد بررسی قرار می گیرد.
تگ های مطلب:مرکز مشاوره،

آمار بازدید:2 578

دسته:کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره

ثبت نام اینترنتی کارگاه