کارگاه مدیریت خشم

بار دیگر انتخاب نو برگزار میکند :


كارگاه مديريتخشم
مدرس:خانم ناديا كردنژاد (كارشناس ارشد دانشگاه تهران)
 

کارگاه مدیریت خشم

 هدف کلی کارگاه به شرح زیر می باشد:

یادگیری روش پیشگیری از خشم
مجهز کردن فرد به فنون و مهارت های غلبه بر آن و رفتارهای پرخاشگرانه 
و جلوگیری از انتخاب آن به عنوان  یک ابزار حل مسئله

محورهای موضوعی :

- خشم و پرخاشگری، علل و پیامدها
-چرخه پرخاشگری
-طرح های کنترل خشم
-مداخلات آرمیدگی،
-مداخلات  شناختی و رفتاری
- مداخلات مهارت های ارتباطی

 

کارگاه مدیریت خشم

 

 

(ويژه بانوان عزیز)
 

جهت اطلاعات بيشتر و ثبت نام با ما در ارتباط باشيد

٢٢٦٠٧٣١٧

entekhabno@

جهت اطلاع از سایر کارگاه آموزشی روانشناسی و کارگاه روانشناسی عمومی و خدمات تخصصی روانشناسی و روانپزشکی به سایت زیر مراجعه کنید

www.entekhabeno.com
 

کارگاه مدیریت خشم

 


کارگاه مدیریت خشم

بار دیگر انتخاب نو برگزار میکند :


كارگاه مديريتخشم
مدرس:خانم ناديا كردنژاد (كارشناس ارشد دانشگاه تهران)
 

کارگاه مدیریت خشم

 هدف کلی کارگاه به شرح زیر می باشد:

یادگیری روش پیشگیری از خشم
مجهز کردن فرد به فنون و مهارت های غلبه بر آن و رفتارهای پرخاشگرانه 
و جلوگیری از انتخاب آن به عنوان  یک ابزار حل مسئله

محورهای موضوعی :

- خشم و پرخاشگری، علل و پیامدها
-چرخه پرخاشگری
-طرح های کنترل خشم
-مداخلات آرمیدگی،
-مداخلات  شناختی و رفتاری
- مداخلات مهارت های ارتباطی

 

کارگاه مدیریت خشم

 

 

(ويژه بانوان عزیز)
 

جهت اطلاعات بيشتر و ثبت نام با ما در ارتباط باشيد

٢٢٦٠٧٣١٧

entekhabno@

جهت اطلاع از سایر کارگاه آموزشی روانشناسی و کارگاه روانشناسی عمومی و خدمات تخصصی روانشناسی و روانپزشکی به سایت زیر مراجعه کنید

www.entekhabeno.com
 

کارگاه مدیریت خشم