کارگاه سامت روابط جنسی زوجین

كلينيك انتخاب نو برگزار ميكند

 

كارگاه آموزشيسلامت روابط جنسي زوجين

 
ويژه ي روانشناسان ، روان درمانگران ، مشاوران
 

کارگاه سامت روابط جنسی زوجین

 


(مدرس : خانم دكتر ندا رحيمي )

مدرس دانشگاه
مشاور سلامت جنسی
کارشناس صدا و سیما
 

تمايلات جنسي در حالي كه جزء مهمي از سلامت ، كيفيت زندگي و احساس بهزيستي عمومي يك فرد هستند ،بخش جدايي ناپذيري از هويت و شخصيت يك انسان كامل را نيز تشكيل مي دهند كه به نحوه برقراري ارتباط وي با خود و همسرش تاثير مي گذارد.
روابط جنسي بخش بسيار مهمي از زندگي زوجين را تشكيل مي دهد و رضايت زندگي زوجين در گرو بهبود روابط جنسي آنها و همچنين تشخيص و درمان به موقع اختلالات جنسي آنهاست
 

کارگاه سامت روابط جنسی زوجین

 


سرفصل های کارگاه به شرح زیر می باشد :

اصول و سلامت رابطه جنسی
آسیب شناسی اختلالات جنسی بر اساس5DSM
آسیب شناسی انحرافات جنسی بر اساس DSM5
درمان مسائل جنسی زوج ها با رویکرد تلفیقی کوتاه مدت
درمان شناختی رفتاری اختلالات جنسی زوجین

 
جهت اطلاعات بيشتر از کارگاه آموزشی روانشناسی و کارگاه های تخصصی روانشناسی  و ثبت نام با ما در ارتباط باشید

٢٢٦٠٧٣١٧

تاريخ برگزاري كارگاه :
٢٥،٢٦،٢٧ بهمن ماه
entekhabno@
 
entekhabeno.com
قیطریه، بلوار کاوه جنوبی ، نرسیده به دولت ،نبش اخلاقی غربی ،پلاک 29 واحد 6 طبقه سوم
 

کارگاه سامت روابط جنسی زوجین

 


کارگاه سامت روابط جنسی زوجین

كلينيك انتخاب نو برگزار ميكند

 

كارگاه آموزشيسلامت روابط جنسي زوجين

 
ويژه ي روانشناسان ، روان درمانگران ، مشاوران
 

کارگاه سامت روابط جنسی زوجین

 


(مدرس : خانم دكتر ندا رحيمي )

مدرس دانشگاه
مشاور سلامت جنسی
کارشناس صدا و سیما
 

تمايلات جنسي در حالي كه جزء مهمي از سلامت ، كيفيت زندگي و احساس بهزيستي عمومي يك فرد هستند ،بخش جدايي ناپذيري از هويت و شخصيت يك انسان كامل را نيز تشكيل مي دهند كه به نحوه برقراري ارتباط وي با خود و همسرش تاثير مي گذارد.
روابط جنسي بخش بسيار مهمي از زندگي زوجين را تشكيل مي دهد و رضايت زندگي زوجين در گرو بهبود روابط جنسي آنها و همچنين تشخيص و درمان به موقع اختلالات جنسي آنهاست
 

کارگاه سامت روابط جنسی زوجین

 


سرفصل های کارگاه به شرح زیر می باشد :

اصول و سلامت رابطه جنسی
آسیب شناسی اختلالات جنسی بر اساس5DSM
آسیب شناسی انحرافات جنسی بر اساس DSM5
درمان مسائل جنسی زوج ها با رویکرد تلفیقی کوتاه مدت
درمان شناختی رفتاری اختلالات جنسی زوجین

 
جهت اطلاعات بيشتر از کارگاه آموزشی روانشناسی و کارگاه های تخصصی روانشناسی  و ثبت نام با ما در ارتباط باشید

٢٢٦٠٧٣١٧

تاريخ برگزاري كارگاه :
٢٥،٢٦،٢٧ بهمن ماه
entekhabno@
 
entekhabeno.com
قیطریه، بلوار کاوه جنوبی ، نرسیده به دولت ،نبش اخلاقی غربی ،پلاک 29 واحد 6 طبقه سوم
 

کارگاه سامت روابط جنسی زوجین

 


کارگاه سامت روابط جنسی زوجین

كلينيك انتخاب نو برگزار ميكند

 

كارگاه آموزشيسلامت روابط جنسي زوجين

 
ويژه ي روانشناسان ، روان درمانگران ، مشاوران
 

کارگاه سامت روابط جنسی زوجین

 


(مدرس : خانم دكتر ندا رحيمي )

مدرس دانشگاه
مشاور سلامت جنسی
کارشناس صدا و سیما
 

تمايلات جنسي در حالي كه جزء مهمي از سلامت ، كيفيت زندگي و احساس بهزيستي عمومي يك فرد هستند ،بخش جدايي ناپذيري از هويت و شخصيت يك انسان كامل را نيز تشكيل مي دهند كه به نحوه برقراري ارتباط وي با خود و همسرش تاثير مي گذارد.
روابط جنسي بخش بسيار مهمي از زندگي زوجين را تشكيل مي دهد و رضايت زندگي زوجين در گرو بهبود روابط جنسي آنها و همچنين تشخيص و درمان به موقع اختلالات جنسي آنهاست
 

کارگاه سامت روابط جنسی زوجین

 


سرفصل های کارگاه به شرح زیر می باشد :

اصول و سلامت رابطه جنسی
آسیب شناسی اختلالات جنسی بر اساس5DSM
آسیب شناسی انحرافات جنسی بر اساس DSM5
درمان مسائل جنسی زوج ها با رویکرد تلفیقی کوتاه مدت
درمان شناختی رفتاری اختلالات جنسی زوجین

 
جهت اطلاعات بيشتر از کارگاه آموزشی روانشناسی و کارگاه های تخصصی روانشناسی  و ثبت نام با ما در ارتباط باشید

٢٢٦٠٧٣١٧

تاريخ برگزاري كارگاه :
٢٥،٢٦،٢٧ بهمن ماه
entekhabno@
 
entekhabeno.com
قیطریه، بلوار کاوه جنوبی ، نرسیده به دولت ،نبش اخلاقی غربی ،پلاک 29 واحد 6 طبقه سوم
 

کارگاه سامت روابط جنسی زوجین