کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره

دوره حرفه اى تربيت متخصص

‏🇮🇷نام نويسى دوره حرفه اى تربيت متخصص با حضور پرافتخار استاد دانشگاه و روان درمانگر مطرح جناب اقاى دكتر اسحاق رحيميان بوگر، دكتراى تخصصى روانشناسى سلامت و دانشيار گروه روانشناسى بالينى .
 

 

 

دوره حرفه اى تربيت متخصص

 

دوره حرفه اى تربيت متخصص

 


 

📕در اين پكيج كامل ١٤جلسه اى و١٠٤ ساعته كه به ترتيب شامل ٤٠ ساعت ( آسيب شناسى روانى)،
٢٤ ساعت(روان درمانى پويشى كوتاه مدت ISTDP) 
و
 ٤٠ ساعت( فنون مصاحبه تشخيصى و بالينى ) 
مى باشد، دوره اسيب شناسى روانى بر اساس DSM-5 به عنوان اولين دوره در اين پكيج تربيت متخصص سروع به نام نويسى نموده است.

----------------------
📌آسيب شناسى روانى(DSM-5)
٥جلسه ٨ ساعته( ٤٠ ساعت)
📗سرفصل هاى دوره:
  - رویکردهای آسیب شناسی روانی
- آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5 
- اصول DSM-5  در تشخیص و طبقه بندی آسیب شناسی روانی
- سبب شناسی، اصطلاح شناسی، تشخیص و طبقه بندی اختلالات روانپزشکی مبتنی بر DSM-5
🛑ارائه گواهى معتبر پايان دوره.
🛑ساعت شروع:٨:٣٠ الى ١٧:٠٠
🛑تاريخ جلسات:
جلسه اول/جمعه ١٣٩٧/٠٦/٠٩
جلسه دوم/پنجشنبه ١٣٩٧/٠٦/١٥
جلسه سوم/جمعه ١٣٩٧/٠٦/١٦
جلسه چهارم/پنجشنبه١٣٩٧/٠٦/٢٢
جلسه پنجم/جمعه ١٣٩٧/٠٦/٢٣
---------------------------
🛑محل برگزارى:
تهران،بلواركاوه جنوب،نرسيده به دولت،
نبش اخلاقى غربى، پلاك ٢٩،طبقه٣،واحد ٦
شماره هاى تماس جهت نام نويسى:
٢٢٥٩٣٢١٦-٠٢١
٢٢٦٠٧٣١٧-٠٢١
٢٦٦٥٢٥٥١-٠٢١
✅برگزاركننده:
عماد شاه صفى
كارشناس ارشد روانشناسى بالينى