کارگاه نشانه شناسی - دکتر حمیدرضا حسین شاهی

 
 
 
 
 
 

توصیف عینی و رفتاری علائم و نشانه های تشکیل دهنده اختلالات
 

کارگاه نشانه شناسی - دکتر حمیدرضا حسین شاهی

 

مدت دوره: 24 ساعت
زمان: پنجشنبه ساعت 15 الی 20
محل: کارگاه مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی انتخاب نو
تلفن تماس: 22607317

ثبت نام اینترنتی کارگاه