کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره

دوره مقدماتی تحلیل رفتار متقابل

فرصتی استثنایی برای بهبود روابط و زندگی
تاریخ و روز شروع پس از اتمام ثبت نام اعلام خواهد شد
برای پیش ثبت نام با شماره 22607317 تماس حاصل فرمایید
 
 
 

دوره مقدماتی تحلیل رفتار متقابل