کتابخانه

کتاب روانشناسی عشق هرگز کافی نیست

معرفی کتاب روانشناسی عشق هرگز کافی نیست

تا به حال از خود سوال كرده ايد چرا تفاهم و سازگاری در زندگي بعضي از خانواده ها وجود دارد و در كنار همديگر زندگي را با شادكامي مي گذرانند؟
اما
بعضي ديگر از زوجين و خانواده ها در حل و فصل كردن ساده ترين مسائل زندگی دچار سردرگمي و دشواري ميشوند
آيا مشكلات زناشویی غيرقابل حل است؟
ريشه ي مشكلات زناشويي و مشکلات خانواده چيست؟ 
چطور مي توان آنها را حل كرد؟ 

کتاب روانشناسی عشق هرگز کافی نیست

 كتاب عشق هرگز كافي نيست به تمام اين سوالات پاسخ مي دهد  

همراه ما باشيد در صفحه ي اصلي مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی انتخاب نو