کلینیک روانشناسی

تعریف بهداشت روانی در مرکز مشاوره

یکی از شاخه های بهداشت عمومی که در گام اول  به ما کمک میکند تا از مریضی جلوگیری کنیم و در گام بعدی با عملکرد سنجیده و به موقع بیماری مارا تشخیص و برای درمان ان آسان ترین راه را جلوی پای ما میگذارد بهداشت روانی است.که اصول درمانی آن در مرکز مشاوره به خوبی طی میشود.تشخیص نوع بیماری در بهداشت روانی بسیار دشوار است زیرا مانند بهداشت جسمانی نیست که اکثر بیماری هایش شناخته شده باشد.بطور خلاصه میتوان گفت بهداشت روانی عبارت است از ایجاد سلامتی فکر و روان در جهت سازگاری و تطبیق فرد مورد نظر با خود  و با محیط زندگی اش.

کلینیک روانشناسی

 

اساس و پایه بهداشت روانی در کلینیک مشاوره انتخاب نو

با توجه به تعاریفی که در مورد بهداشت روانی و روانشناسی گفته شد.یکی از مهمترین اهدافی که در کلینیک روانشناسی رعایت میشود این است که با استفاده از بهداشت روانی برای پیشگیری از بیماری ها تلاش کند
 

کلینیک روانشناسی

 

.

اصل بهداشت روانی:

1.فرد باید به شخصیت خود و دیگران احترام بگذارد
2.سنجیدن توانایی ها و محدودیت های خود و دیگران
3.پی بردن به علل رفتار
4.توجه به تمامیت هر فرد
5.سناسایی نیاز ها و انگیزه های مسبب رفتار انسان

سلامت جسم و روان و اهمیت آن در مرکز مشاوره

تمامیت فرد وابسته به رفتار و اوست ودر روان و جسم رفتار فرد تاثیر زیادی میگذارد.پس میتوان نتیجه گرفت که رفتار انسان وابسته با سلامت جسم و روان است.

کلینیک روانشناسی

 


جهت اطلاعات بیشتر با کلینیک روانشناسی انتخاب نو در ارتباط باشید.