مقالات آموزشی مرکز مشاوره

مقالات دکتر تابع جماعت

گفته های دکتر تابع جماعت در زمینه روانشناسی مرد و زن  

در مقاله قبل دکتر تابع جماعت به شما چند مورد از مسائل در مورد خانم‌ها توضیح داده‌ و حالا ادامه آن مقاله را پیش می‌رویم. وقی به مرکز مشاوره مراجعه می‌کنید دکتر روانشناس شما را اینگونه راهنمایی می‌کند که در مورد خانم‌ها معمولا در مورد اتفاق‌های روزمره توصیف کامل و با جزییات کامل تفریح می‌کنند ولی در مردها اینگونه نیست و اتفاق روزه مره هیچ توجهی به همین دلیل به همسر خود به مشکل می‌خورند و بیشتر این مشکلات بزرگ می‌شود و منجر به طلاق می‌شود چون مردها به حرف‌های همسرشان گوش فرا نمی‌دهند چون زن‌ها دوست دارند به حرف‌هایشان گوش بدهند مخصوصا زن‌هایی که خانه‌دار هستند و بیشتر وقت تنها هستند. چون زن‌ها فقط می‌خواهند همسرشان به فقط به حرف‌هایشان گوش فرا دهند ولی مردها فقط می‌خواهند مسئله را حل کنند و مکالمه را قطع کنند چون مرها فقط دنبال راه حل هستند و حرف زدن همسرشان را مسئله می‌بینند و این مسئله خانم‌ها را عصبانی و ناراحت می‌کنند.
یکی از موردهایی که در مرد و زن فرق دارد سبک بیان حرف‌هایشان است مردها در بیشتر وقت‌ها حرف‌هایشان را رک و مستقیم می‌زنند ولی خانم‌ها می‌خواهند سری برخورد کنند و حرفشان را سری می‌زند و می‌خواهند غیر مستقیم منظورشان را برسانند. و مردها باید رمزگشایی کنند و حرف همسرشان را بفهمند.

مقالات دکتر تابع جماعت

 

همیشه مردها باید به حرف همسرهایشان گوش فرا دهند و زود قضاوت نکنند و بحث منطقی را پیش نکشند چون اینگونه زن‌ها بیشتذ غمگین‌تر و عصبانی‌تر می‌شوند آن‌ها انتظار دارند همسرشان به حرف‌هایشان گوش فرا دهندتا آرام بشوند.
در مرکز مشاوره کارشناسان این موضوع را اینگونه ترشیح می‌کنند که شم زنانه خانم‌ها یه حس قریضه است و آن‌ها می‌توانند از حرکات و رفتار همسرشان متوجه بشوند که چه چیزی می‌خواهند بگویند. آن‌ها توانایی این را دارند که از حس شم زنانه خود شما را تشریح کنند که چه کاری انجام می‌دهید.
یکی از مواردی که در کلینیک روانشناسی بیشتر در مورد زنان تاکید می‌کنند که حس حسادت زنان خود را تحریک نکنید چون آن‌ها دوست دارند صاحب متلقه همسرشان باشند و آخرین نفری باشد که وارد قلب همسرشان بشوند و همه کاری را انجام می‌دهند که کس دیگری وارد نشود در هر زنی که چگونه این کار را انجام می‌دهد متفاوت است. اگر خیانت زن جنسی برای آقایان خیلی درکناک است برای زنان هم مسائل عاطفی خیانت بزرگی منسوب می‌شوند.
در مرکز مشاوره کارشناسان بر این کلمه تاکید دارند که همسرتان را حساس نکنید.

مقالات دکتر تابع جماعت

 


در واقع زن‌ها بیشتر از مردها تنوع طلب هستند از مبلمان و وسایل آرایش و لباس گرفته تا ... و این دلیل است که زن‌ها از دو مرکز نیمکره مغزشان استفاده می‌کنند و پینه‌ای که این دو نیم کره را به هم متصل می‌کند در خانم‌ها ضخیم‌تر است ولی برای مردها از یک نیمکره استفاده می‌کنند به همین دلیل تنوع طلبی در خانم‌ها بیشتر است. در کلینیک روانشناسی، مشاوران اینگونه می‌گویند که گسترده‌ی خانم‌ها و تفاوت‌های مغزشان باعث تنوع طلبی آن‌ها می‌شود. زنان این تنوع طلبی را در آرایش و گرایش مد تغییر لوازم منزل و خیلی موارد دیگر که برای خانم‌ها جذابیت دارد ولی مردها اینگونه نیست و شاید این کارها را ولخرجی می‌دانند و یا بیکاری خانم‌ها بگذارند اما اینگونه نیست چون آن‌ها طبق طبیعت تنوع طلبی خودشان رفتار می‌کنند. اگر می‌خواهید این احساس را درک کنید باید به عشق ورزی به ماشین عوض کردند بعضی از مردها دقت کنید. متوجه احساس خانم‌ها به تنوع طلبی در این مواردها پی می‌برید.