مقالات آموزشی مرکز مشاوره

مشاوره خانواده و رفع مشکلات در کارگاه روانشناسی

صحبت های انجام گرفته در مورد مشاوره خانواده و مشاوره ازدواج

نظریه مرکز مشاوره در زندگی زناشویی این است که مسلما بعد مدتی که دو نفر با هم زندگی می‌کنند در بعضی چیزها به تفاهم نمی‌رسند و این امر طبیعی است. در این موضوع یا باید برای مشاوره خانواده به کارگاه روانشناسی بروند و یا باید دو طرف طوری رفتار کنند که بتوانند بر این مشکلات غلبه کنند تا بتوانند با آرامش زندگی کنند.
به گفته دکتر روانشناس در بعضی مواقع نمی‌توان بر بعضی مشکلات سر پوشاند و از آن گذشت کرد. مثل بعضی از تعصبات بی مورد و بی جا که باعث رنجش همسر خود می‌شوند که این مورد می‌تواند هم از طرف زن و هم از طرف مرد باشد که در آقایان بیشتر است که برای جلوگیری از این شرایط حتما خود را برای مشاوره خانواده آماده کنند. بعضی از آن‌ها تعصب‌های بی جا را با غیرت اشتباه گرفته و اینگونه مردها همسر خود را یک شی تصور می‌کنند که به خودش تعلق ندارد و فقط باید از حرف‌های آن ها پیروی کنند و مثل رباط عمل کنند که هر دستوری می دهند بی برو برگردد انجام شود آن ها را از همه چی محروم کنند و بتوانند آن ها را به سازی که می‌خواهد بچرخانند که این نوع رفتار از نظر مرکز مشاوره اشتباه و غلط است. بعضی از همسرها سلطه جو، زورگو و افرادی باشند که همسر خود را مثل تلویزیون کنترل آن را به دست بگیرند. اینگونه افراد هیچ حقی رابه همسر خود چه در مورد خودش و حتی بقیه مسایل ها حق انتخاب نمی دهد حتی مسائل مهم زندگی فرد را به سلطه خود گرفته و او را مثل یک برده تعلقی کرده و رو به هر سمتی که بخواهد  پیش می‌برد.

مشاوره خانواده و رفع مشکلات در کارگاه روانشناسی

 


در این مورد باید حتما او را افرادی متقاعد کنند تا روند زندگی خود را تغییر دهند و این کار را می‌توان به راحتی به دست یک مشاوره خانواده سپرد آن‌ها با علمی که به دست آورده‌اند می‌توانند به راحتی فرد را متقاعد کرده و راه حل نشان زوج دهند تا بتواند مرد بر مشکلات و آزارهایی که بقیه افراد می‌رساند غلبه کند این رفتارها ناشی از تجربیات دوران کودکی است و یا حتی رفتارهایی که پدر و مادر فرد بر روی آن  انجام می‌دادند این عمل کردها باعث شده که فرد اینگونه بار بیاد و همان گونه بزرگ شود و همان رفتارها را بر روی خانواده خود اعمال کند او اینگونه فکر می‌کند که این عمل کردها درست بوده و هیچی عیبی ندارد در صورتی که تمام این کارها همه برای این است که در دوران کودکی این عمل کردها تاثیر گذاشته است بر روی فرد و همان گونه بزرگ شده و آن رفتارها را صحیح می‌داند .

مشاوره خانواده و رفع مشکلات در کارگاه روانشناسی

 


باید در این موارد حتما فرد به یک گارگاه روانشناسی مراجعه کرده و با یک مشاوره خانواده یا مشاوره ازدواج بگیرد تا بتواند مشکلات خود را به راحتی حل کند .
مشاوره خانواده امروزه یکی از اصولی ترین کارهایی است که باید در روند زندگی از آن استفاده کرد. این روند را باید حتما از قبل ازدواج شروع و در همه مسائل زندگی از مشاوره کمک گرفت چون این کمک باعث صعود شما می‌شود و کمک به سزایی در روند زندگی شما دارد  و شما رو به موفیقت می رساند اگر به همین منوال و از روی علم زندگی را بچرخانید.
با مراجعه به گارگاه روانشناسی به راحتی آدم موفقی در همه مراحل زندگی خود شوید.
با مراجعه به مشاوره خانواده، مشاوره قبل و بعد از ازدواج،مشاوره برای کودکان، مشاوره تلفنی روانشناسی که چگونه با آنها برخورد کنیم تا فردی مناسبی را وارد جامعه کنیم و به سالمندان  چگونه احترام  بگذاریم را آن ها را راضی نگهداریم تا دعای خیرشون همیشه پشت و پناه ما باشد.