مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین مرکز روانشناسی ایرانی

تفاوت عشق رمانتیک و واقعی چیست ؟

بررسی ها و مطالعات  انجام شده حکایت از این دارد که تاثرات روانی و ناراحتی حاصل از مشکلات زناشویی بیشتر از تجربه ناگوار و دردناک دیگری در زندگی است