پاداشهایک…">
مشاور خانواده و مشاور ازدواج مرکز مشاوره انتخاب نو مهارت های ارتباط شفاف زوجین را شرح می دهد.

مشاور خانواده و مشاور ازدواج مرکز مشاوره انتخاب نو مهارت های ارتباط شفاف زوجین را شرح می دهد.

بر اساس مشاوره ازدواج و مشاوره خانواده صرفا دعوا با صدای خیلی بلند ، به رابطه صدمه نمی زند بلکه هنگام دعوا ؛ سرزنش و تحقیر و تمسخر ، حالت های بدنی خصمانه ، دست های گره کرده و حالت چهره است که به رابطه صدمه می زند. 

ادامه
روانشناس بالینی در تهران

روانشناس بالینی در تهران

روانشناس بالینی در تهران به خاطر فشار های اجتماعی و خانوادگی در مراکز مشاوره بسیار پر کاربرد است. 

ادامه
روانشناس در تهران

روانشناس در تهران

یافتن یک روانشناس در تهران کار بسیار ساده ای می باشد اما یافتن یک روانشناس متخصص کاره چندان راحتی نیست. 

ادامه
مرکز روانشناسی

مرکز روانشناسی

مرکز روانشناسی کاربرد فراوانی در بخش های مختلف زندگی و حل مشکلات افراد دارد. یک کلینیک روانشناسی موفق قواعد مختلفی را در سیستم کاری و درمانی خود رعایت می کنند که در اینجا به آنها می پردازیم.

ادامه
مرکز مشاوره و خدمات تخصصی روانشناسی

مرکز مشاوره و خدمات تخصصی روانشناسی

مرکز مشاوره مکانی برای ارائه خدمات تخصصی روانشناسی به افراد می باشد. کلینیک روانشناسی انتخاب نو با دریافت پروانه تاسیس مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره از سازمان نظام روانشناسی زیر نطر اساتید برجسته ، آقای دکتر تابع جماعت و خانم دکتر باقری ، یکی از بهترین کلینیک های روانشناسی شمال تهران می باشد.

ادامه
دکتر نسرین باقری

دکتر نسرین باقری

تخصص:
مشاوره ازدواج و مشاوره خانواده
مشاوره فردی با رویکرد واقعیت درمانی

ادامه