ایجاد صمیمیت در رابطه ی زناشویی از موارد بسیار مهمی می باشد که باید همواره به آن توجه کرد و برای حفظ آن لحظه ای غافل نشد .در ادامه برخی از شیوه های ایجاد صمیمیت را بر اساس نظر روانشناس های تلفنی بیان می کنیم .

خلع سلاح کردن :

طبق نظر متخصص طلاق هیچ کسی صد در صد بی اشتباه نیست و اگر از کسی خشمگین هستید احساس خود را بیان کنید و از بحث و مشاجره کردن فاصله بگیرید . و از همه مهم تر این که سرزنش کردن را در خود سرکوب کنید و سعی کنید که احترام میان شما و او حفظ شود .

برخورد همدلانه داشتن :

منظور از همدلی این است که خود را جای دیگران بگذارید و از دریچه ی چشم آن ها نگاه کنید . چنین کاری نقش مهمی را در رابطه بازی می کند . اندیشیدن همدلانه یعنی سخن طرف مقابل را تکرار کنید تا بدانند که منظور او را فهمیده اید و حتی می توانید این کار را با پرسیدن سوال انجام دهید . لحن سخن نباید طعنه آمیز یا تدافعی باشد و به جای لحن داوری باید حرف خود را به صورتی بزنید که ماهیت احساس او را درک کنید . احساس همدلانه یعنی پس از تکرار صحبت باید احساس او را درک کنید . وقتی که فرد مقابل احساسش را مطرح می سازد به جای برخورد انتقادی با او حرفش را بپذیرید . ارتباط بر قرار کردن صحیح بسیار مهم است ، با این حال ، می توان از آن در جهت خیر یا در جهت شر استفاده کرد . اگر هدف شما این باشد که با سلطه جویی بر دیگران پیروز شوید ، در این صورت این روش به صمیمیت منتهی نمی شود . در حالت کلی برای همدلی کردن خوب گوش بدهید و بفهمید که منظورش چیست و چه می خواهد بگوید . و همچنین به حرکات و نشانه های جسمانی آن ها توجه کنید . برای تایید احساسات آن ها پرس و جو کنید و از آن ها بپرسید که آیا فکر و احساساتشان را به درستی درک کرده اید ؟ و به هیچ وجه انتقاد نکنید و حالت تدافعی و خصمانه به خود نگیرید و اجازه دهید که بدانند شما به گوش دادن حرف های آن ها راغب هستید . 

پرس و جو :

طبق نظر مشاور خوب آنلاین اغلب افراد از ابراز احساسات خود هراس دارند ، از تضاد می ترسند و نمی توانند بگویند که از فرد عصبانی هستند . احساسات خود را انکار می کنند ولی می توان از آن ها خواست که احساسات منفی خود را توضیح دهند تا از شدت ناراحتی شان بکاهد . می توان از او خواست که مسئله اصلی که نراحتش کرده را بگوید و وقتی به جواب او گوش می دهید حالت تدافعی نگیرید و به جای آن از روش برخورد همدلانه استفاده باید کرد . همواره باید تلاش کرد که از حرف های طرف مقابل واقعیت را مطلع شد و اگر که اراحت شدیم و احساس تحقیر کردیم با با عبارت من احساس می کنم آن ها را به فرد مقابل انتقال دهیم . زمانی که دلیل نا خشنودی و عصبانیت آن ها را می پرسید ، از لحن محترمانه استفاده کنید و از مبارزه کردن بپرهیزید و صمیمیت باید از هر گونه تمسخر کردن باید به دور باشد . از خشم و اختلاف نباید بترسیم زیرا آن ها همیشه وجود خواهند داشت و نباید اجازه دهید که احساسات نا خوشایند طرف مقابل ابراز نشده باقی بماند و ناراحتی آن ها را بیشتر کند . 

نوازش :

اشخاص بیش از هر چیز دیگری مایلند که مورد توجه و نوازش قرار گیرند . اغلب ما نگران هستیم که تحقیر شویم یا مورد بی اعتنایی دیگران می گیریم . خیلی از افراد فکر می کنند که توجه و خشم دو خصومت متضاد هستند . ممکن است دو نفر از هم عصبانی باشند به هم احترام نمی گذارند و به یکدیگر علاقه ندارند و در نتیجه واکنش نا مناسب نشان می دهند . اگر با رفتار خود نشان دهید که علیرغم اختلاف به آن ها احترام می گذارید از پیشامد خیلی اتفاقات بد جلوگیری می کنید . در نوازش به طرف مقابل نشان می دهید که با آن که از کار یا سخن او دلگیر هستید به او علاقه دارید و به او احترام می گذارید . ممکن است که از کار همسرتان ، از اندیشه و از احساس کسی ناراحت باشید اما بد قلمداد کردن آن ها کمکی نمی کند . هر فردی دارای نقاط ضعف و قوت هستند . اگر نشان بدهید که آن ها را دوست دارید و به آن ها احترام می گذارید این طرز برخورد شما را درک می کنند و در این شرایط حل مسائل ساده تر می شود . طرف صحبت خود را باید مطمئن کنید که می خواهید مسئله ی موجود را به شکل رضایت بخشی حل کنید .

بر اساس مطالعات کلینیک فوق تخصصی روانشناسی اگر که می خواهید حق به جانب بودن را در خود نگه دارید و همواره تلاش کنید که فرد مقابل را مقصر نشان دهید ، هر شیوه ی ارتباطی بی تاثیر خواهد بود . اما اگر که می خواهید مسئله را حل کنید و با طرز فکر و احساسات طرف مقابلتان آشنا شوید ، این روش ها در حکم ابزار مطمئنی هستند که می توان از آن استفاده کرد .برای این که بتوان آن ها را به عنوان عادت باشند باید با تمرین هایی آن ها را در رابطه تکرار کرد و به کار برد .