مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مدیریت بازاریابی و سئو: دکتر سجاد تابع جماعت

مدیریت بازاریابی، سئو و ارتباطات مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی انتخاب نو بر عهده آقای دکتر سجاد تابع جماعت می باشد.

می توانید از طریق آدرس تلگرام زیر با ایشان در تماس باشید:

https://t.me/sajad_tj